Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya laudációja

Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya laudációja

Szocska A. Ábel megyéspüspök megköszönve a Nyíregyházi Egyházmegyéért végzett áldozatos munkát Kocsis Fülöp érsek-metropolita atyát az egyházmegye legrangosabb kitüntetésében, a Szent Miklós-díjban részesítette. Az alábbiakban a hajdúdorogi püspök december 9-én elhangzott méltatását olvashatják.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2023. december 10. 01:00

Egy jelmondat mindig hűen mutat rá arra a személyre, személyiségre, aki azt magának, mint saját élet- és sorvezetőjét választja. Kocsis Fülöp szerzetes, metropolita jelmondata „Erőm a gyöngeségben”, ez a Szent Pál-i gondolat, mely minden kétséget kizáróan rámutat Fülöp atya személyiségére, a benne lakó, Lélekből fakadó látásmódra, lelki szemléletmódra. A hívő ember valódi ereje, ha ki meri mondani, hogy gyönge, mert függ Valakitől, aki azonban kegyelmet, segítséget, s végeredményben erőt ad mindenhez és mindenkihez (és mindenkinek is). Így válhat az ember őszinte önvallomása, igazi erőforrássá, igazi erővé.

Kocsis Fülöp idén töltötte be 60. születésnapját, s szívesen és gyakran emlékezik meg arról, hogy milyen szerető, kedves, lelkileg mindig megerősítő nagy, keresztény, vallásos családba született, három nővére után, pedagógus szülei nagy-nagy örömére. A krisztusi család által alkotott közösség egész életében igen meghatározó, hiszen Fülöp atya gyakran beszél arról, hogy szerzetesként, nőtlen-papként gyermekei nem lehetnek, de püspökként, a Jóisten számos pap- és hívő családdal ajándékozta és ajándékozza meg.

Tanulmányait az érettségig Szegeden végezte, mely város azóta is igen meghatározó életében. Kispapi éveit Nyíregyházán töltötte, ahol a papnövendékek baráti közössége mellett már érlelődött benne a szerzetesség, melynek egyik jele volt, hogy nőtlenül vállalta a papi szolgálatot. Szentelése előtt Rómában tanult a szaléziak egyetemén, mégpedig ifjúságpasztorációt. Ennek eredményeképpen is szolgálatát a rendszerváltás követően elsőként visszaadott katolikus iskolában, Hajdúdorogon kezdte, majd Tiszaeszláron és Tornabarakonyban teljesített papi szolgálatot, mindvégig érezve, hogy a mindenkit hívó Krisztus neki egy sajátos hivatást szán: szerzetesnek kell lennie.

1995-1999 között a belgiumi Chevetogne szerzetesi közösségében készül a szerzetesek „örök elköteleződésére”, és Atanáz atyával együtt 1999-ben Dámócon szerzetesházat alapítanak, hogy Magyarországon megteremtsék azt a monasztikus életformát, mely a keleti kereszténység egyik legfőbb megtartó ereje, a lelki élet forrása.

2008-ban, a Jóisten kegyelme nem más irányba, csak más földi megvalósítás útjára hívja Fülöp atyát, és hajdúdorogi püspök lesz: szerzetes-püspök, akinek fiatalos dinamizmusa és nyitottsága mellett szerzetesi alázata és elhivatottsága igen szép harmonikus képet mutat, melyet jól jellemez jelmondata: „erőm a gyöngeségben”.

Nyíregyházán, beköltözve a püspöki palotába, mely egy néhány négyzetméteres szerzetesi cella, szerzetesi hozzáállással építi a reá bízott egyházat, egyházmegyét, kezdetben még miskolci kormányzóként is. Számos templomnak, iskolának, köztük a Nyíregyháza központjában helyet kapó Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Iskolának, egyéb intézménynek adott életet, gyakran új falakkal is kiegészülve, de az épületek és intézmények építése mellett legfőbb célkitűzése az egyházi, liturgikus élet megújítása, benne az eredeti bizánci és szláv hagyományok újra-felfedezése saját és egyházunk élete számára. Legyen az imádság a hívő ember életének legfőbb iránytűje. Tudva, hogy a magát gyöngének, elesettnek érző ember ebben a dimenzióban találhatja meg valódi erejét. A Hajdúdorogi Főegyházmegye alapításának centenáriuma méltó ünnepe volt a Kárpát-medencei magyarajkú görögkatolikusságnak, s talán ez is megmutatta, hogy egyházunk megérett egy magasabb egyházkormányzati egységbe való besorolásba, melynek eredményeképpen létrejött a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház, benne a három egyházmegyével. A Hajdúdorogi Főegyházmegye, a Miskolci Egyházmegye és a nevében új, de hagyományaiban és történelmében komoly gyökerekkel és múlttal rendelkező Nyíregyházi Egyházmegye által alkotott erős kötelék, és az erre épülő magyar görögkatolikus egyház, minden kétséget kizáróan sokat köszönhet a 2015-ben metropolitává lett Fülöp atya imáinak, szerzetesi, papi és püspöki szolgálatának.

Tudjuk, hogy azóta is, bár Debrecenben él, szívében gyakran megemlékezik minden görögkatolikusról, köztük a Nyíregyházi Egyházmegye papjairól és híveiről, így köszönjük neki mindazt, amellyel segítette a Nyíregyházi Egyházmegye létrejöttét és folyamatos fejlődését.

„Erőm a gyöngeségben”, jelmondat és gondolat, immár sokunk életének vezérfonala is, hiszen egyre inkább azt érezzük, hogy „erőnk a gyöngeségben”, s ezzel együtt kérjük a mindenható Isten kegyelmét és segítségét.

Ezzel együtt pedig nagy tisztelettel és szeretettel kérjük továbbra is Fülöp metropolita atyai gondoskodását és folyamatos imádságát. Isten áldja és éltesse Fülöp metropolita atyát.

Szocska A. Ábel megyéspüspök, a Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora a papság és a hívek nevében is tisztelettel és szeretettel köszöni meg excellenciás és főtisztelendő Kocsis Fülöp metropolita atyának az egyházmegyéért végzett áldozatos munkáját, és hálája s elismerése jeléül az egyházmegye kitüntetésében, a Szent Miklós-díjban részesíti.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

Szent Miklós-díj, székesegyház,
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert