Új fényt kapott, új szépségében tündököl a nyíregyházi görögkatolikus templom – megáldották a megújult nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházat

Új fényt kapott, új szépségében tündököl a nyíregyházi görögkatolikus templom – megáldották a megújult nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházat

Csodatévő Szent Miklós püspök megajándékozta a nyíregyháziakat egy csodával: a több mint 120 éves Szent Miklós-székesegyház új ruhába öltöztetve tündököl a város szívében. Világosságára, melyet valóságosan és jelképesen is magában hordoz, „oly nagy szüksége van ennek a mai, sokszor szomorú és sötétbehajló világnak” – hangzottak a tanítás szavai a templom megáldásának december 9-i ünnepén. Ezen a napon az egyházmegye és az ország számos településéről is érkeztek ünneplő keresztények a Nyíregyházi Egyházmegye szívébe.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2023. december 10. 01:50

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 133 napja íródott

Hosszú menetben indult el az asszisztencia és a papság kilenc püspökkel együtt a püspöki hivatal udvaráról a Szent Miklós-székesegyház felé december 9-én.

A liturgiát celebráló Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök, dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök atyákkal együtt vonult dr. Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke, Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK elnökhelyettese, dr. Keresztes Szilárd kiérdemesült görögkatolikus püspök, dr. Ternyák Csaba, egri érsek-metropolita, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök. A püspökök, a helynök atyák, az esperesek, valamint az egyházmegye számos papja, hét diakónus és papnövendékek alkották a harangszóra induló több mint félszáz fős menetet.

A szolgálattevők arany ruhát öltöttek erre a ragyogó ünnepre. S bár a nap nem bújt elő a felhők mögül, a templom is „új fényt kapott, új szépségében tündököl” – ahogyan Fülöp atya fogalmazott.

A megáldás szertartását a templom belsejében, az ikonosztázion előtt kezdték, ahol térdhajtásos imákkal kísérve adtak hálát és kérték a Szentlélek kegyelmét.

A három görögkatolikus főpásztor ezt követően a templom négy égtáj felé elhelyezkedő falait megkente szentelt olajjal kereszt alakban, meghintette szenteltvízzel és megtömjénezte. A helynök atyák közben a templomkülsőt hintették meg szenteltvízzel.

A püspök- és paptársak jelenlétében Szent Liturgiát celebráltak a görögkatolikus hierarchák, a főcelebráns Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya volt, aki az ünnepi szentbeszédet tartotta, melynek szövegét hamarosan teljes terjedelmében olvashatja honlapunkon.

„Aki ide belép, a szeme önkéntelenül is végigpásztázza ezeket a csodálatos ikonokat, és jó esetben világosság gyúl a lelkében” – mondta Fülöp atya. De ahhoz hogy ez a világosság felgyúljon a lélekben, a szemlélőnek

„kell, hogy nyitott legyen a szeme, hogy meglássa a belső fényt. Kell, hogy nyitott legyen a füle, hogy meghallja ezeknek az ikonoknak, a templom dicsőségének az üzenetét. Ez a templom rejtett módon közvetíti az isteni üzenetet.”

Mert sokszor süketek, olykor vakok vagyunk, meglátni azt az isteni dicsőséget, amellyel az Ő meg akar ajándékozni minket. Az olvasmányban hallott ószövetségi történtet idézte fel szemléltető példa gyanánt ehhez.

„Az Isten háza úgy lóg ki az épületek sorából egy városban, ahogyan az imádság sem illeszthető be az emberi tevékenységek sorába” – mint mondta, hiszen amikor Istenhez szólok, az mássá tesz, hiszen amikor imádkozom, akkor felelek az Isten szólítására, így az imádság sokkal inkább isteni mű.

Az imádság és a templom is kiemeli, fölemeli az embert. Ez a templom

„új fényt kapott, új szépségben tündöklik. Miként görögkatolikus egyházunk is igyekszik ezt az új fényt, ezt az új tündöklést megtartani és megőrizni. Arra építünk, amit kaptunk, de feladatunk, hogy új ragyogással, új világossággal töltsük meg az egyházunkat. Azzal a világossággal, amelyre ennek a mai, sokszor szomorú és sötétbehajló világnak oly nagy szüksége van. A templomunkkal, az egyházunkkal, az énekünkkel, a liturgiánkkal ezt a fényt, ezt a világosságot kínáljuk föl.

Áldott legyen az Isten, aki meghív bennünket erre a világosságra, aki lejön közénk, és innen, a földről bennünk, velünk együtt akar minket fölemelni” – zárta gondolatait a hierarcha.

Az ünnepség meghívott vendégei között ott voltak mindazok, akik valamilyen formában részt vettek a felújításban: ikon- és templomfestő művészek, kivitelezők, építésügyi munkatársak.

Nevüket egy felirat őrzi a templomhajóban elhelyezkedő, Máriapócsi Szűz tiszteletére készített kápolna falán:

Ezen Szent Miklós tiszteletére szentelt isteni és szent székesegyház kifestetett az Úr 2021-2023. évében, Fülöp metropolita, Ábel nyíregyházi megyéspüspök és Atanáz miskolci megyéspüspök szolgálata idején, Magyarország Kormánya támogatásából, Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt. A tervezői munka és a szent ikonok falakra való megfestése Seres Tamás ikonfestő keze által valósult meg, készíttetett az Atya akaratából, a Fiú segítségével, a Szentlélek munkálkodása által. A templom kifestésében résztvevő művészek és szakemberek: ikonográfiai tanácsadó: Terdik Szilveszter művészettörténész Az ikonfestő fő segédei: Rémes Tibor és Vajda Mihály diakónus. Vezető díszítőfestő: Hacker Johanna templomfestő, fő segédje: Urbán Bence. A diadalívek, a pilaszterek, és a mellvédek díszítőfestése és márványozása: Ádám Zsófia Teréz, és Varga Ferenc. Faszobrász restaurátor: Kolozsvári Gergely. Kőszobrász restaurátor: Mézes Attila, és Muzamel Bernadett. A művészi munkák kivitelezésében tehetségükkel közreműködtek továbbá: Bóka Krisztina, Filó Veronika, Földvári Eszter, Kicsák Erzsébet, Nagy Krisztina, Sikli Kincső Mirjam, Szanyi Brigitta, Szemerszki Mária, Tornyai Veronika, Ostorics Marcell, Őri Károly Péter. A templomfestés munkálatai ideje alatt szolgálatot teljesített: Kruppa Tamás, Szabó Tamás, Ignácz Gyula, Kocsis Dániel és Orosz István Mokiosz áldozópap, valamint Szegedi Katalin sekrestyés. Uram, jegyezd fel az élet könyvébe a jótevőket, és akik áldozatot hoztak e szent helyért! Ámen

A liturgia végén Ábel püspök atya köszönettel fordult hozzájuk, hálája jeléül Szent Miklós-ikont adott át nekik.

A vendégek soraiban a hívek mellett testvéregyházak vezetői, lelkészei, valamint állami, vármegyei és városi vezetők foglaltak helyet. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Román István főispán, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Seszták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke, Kiss András a közgyűlés tagja, dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.

A záróáldás után Szabó Tamás pasztorális helynök atya, a székesegyház parókusa köszöntötte mindazokat, akik jelen voltak vagy online követték a szertartást. „Az emberi cselekedetek legnemesebbje és legszebbje, mikor hálát adhatunk. Hálát adtunk az Úristennek mindazokért, a javakért, melyekre méltatott minket” – kezdte, majd ünnepi beszédének megtartására kérte fel Soltész Miklós államtitkárt.

A politikus meghatottan állt a mikrofon előtt, s elevenítette fel, mennyi minden történt az egyházakkal, egyházakért az elmúlt időszakban: templomok, közösségi épületek újultak, szépültek meg vagy épültek fel. Ugyanígy iskolák és óvodák is, valamint a rászoruló, elesett emberek vagy hátrányban lévők megsegítését szolgáló helyek is. Mindez örömmel tölti el nemcsak az egyház, de az ország vezetőit is.

„Megújulnak és megszépülnek mindezek az épületek és tárgyak, a közösségi helyek. De mit sem érnek, hogyha kívül csillognak, kívül-belül szépek, de nem tudjuk megtölteni őket lélekkel és tartalommal” – mondta.

Mindannyiunknak felelőssége, és nemcsak az egyházi vezetőknek, püspököknek, papoknak és lelkészeknek, hanem mindenkinek, aki az egyházban él és az egyházban gondolkozik, hogy ezeket a helyeket, így a templomainkat, iskoláinkat, óvodáinkat is, úgy töltsük meg, hogy annak kifelé hatása legyen a társadalomra” – hangzott. Majd megköszönte Ábel püspök atyának, de a jelenlévő egyházi vezetőknek egyaránt „a fáradozást, amit a lelkekért, az emberekért, családokért és egész nemzetünkért tesznek.”

A nyíregyházi megyéspüspök az államtitkárnak hálája jeléül egy Szent Miklós-ikont adományozott, és köszönetének tolmácsolását kérte Orbán Viktor miniszterelnök felé, aki szintén elősegítette a székesegyház felújítását.

Az egyházmegyéért végzett kiemelkedő munkát Szent Miklós ünnepén az egyházmegye legrangosabb kitüntetésével köszöni meg a főpásztor. Idén a paptestvérek közül Fülöp érsek atya, a civil testvérek közül Seres Tamás, a székesegyház ikon- és templomfestő művésze, restaurátor kapta.

Laudációjukat az alábbi linkekre kattintva olvashatja.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita méltatása.

Seres Tamás festő-restaurátor művész méltatása.

A székesegyház teljes, külső és belső, 2019 óta zajló megújulása sok ember összehangolt munkájának a gyümölcse. A munkálatok leglátványosabb elemei: a templomot a járókelőktől elválasztó kerítés lebontása, a templom körüli új térszerkezet kialakítása, a liturgikus szolgálathoz szükséges sekrestye szentélyt körülölelő módon történt kibővítése. A templom új homlokzati színezést kapott, új harang került a meglévő kettő mellé, teljes tetőhéjazatát alumíniumlemezekre cserélték, új nyílászárók kerültek beszerelésre. A templom teljes elektromos hálózata megújult; gépészeti megújulása következtében mára már hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel rendelkezik.

A templom teljes belső tere is más arcot mutat. A falakon új figurális és díszítő festés látható bizánci stílusban – a teljes belső festést két év alatt végezték el.

Két kápolnát alakítottak ki: a Pócsi Szűzanya, valamint Csodatévő Szent Miklós tiszteletére. A baldachinos főoltárt és a mellékoltárokat restaurálták, új padok kerültek a templomhajóba.

Az új külső mellett megújult a lelki és pasztorációs munka is. 2022-től parókusa Szabó Tamás pasztorális helynök atya lett, aki két beosztott lelkészével, Kocsis Dániel és Orosz István Mokiosz atyákkal végzi a lelkipásztori munkát, melyről hivatalba lépésekor Tamás atya vázolt fel víziókat egyik podcast adásunkban.

Ábel püspök munkatársainak a segítséget megköszönve Szabó Tamás pasztorális helynökét díszes papi föveg viselésére jogosította fel. A szertartás alatt a zenei szolgálatot a Szent Atanáz Kórus végezte, Bubnó Tamás Liszt Ferenc-díjas karnagy vezetésével. Végül éltetésekkel és miroválással zárult az ünnep templomi része.

Az együttlét koradélután a templomudvaron folytatódott. Az immár 2014 óta – kisebb nagyobb kihagyásokkal – működő Szent Miklós-udvar, az igazi Mikulással, a szolgáló szeretetre tanító Szent Miklóssal érkezett a gimnázium és templom közös terébe. Itt alakították ki a „görög udvart”, ahol közösségi programok, enni és innivaló várta a legkisebbeket és legnagyobbakat egyaránt.

Szent Miklós udvarának rendezvényéről EBBEN a cikkünkben olvashat részletesebben.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

székesegyház, festés, felújítás, művészet, egyházművészet, szentelés, templombúcsú, Szent Miklós,
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert