The believer consciously lives the covenant with God - a lecture on the first commandment by Dr. Marcell Mosolygó

A hívő ember tudatosan éli az Istennel való szövetséget – Dr. Mosolygó Marcell atya előadása az első parancsolatról

"Miután január hónapban általánosságban hallhattunk a parancsokról, azok hasznosságáról, szükségességéről, február első keddjén elkezdtünk elmélkedni a tízparancsolat első parancsáról. A Rókahegyi Görög Esték ezévi témája ugyanis a tízparancsolat." – dr. Obbágy Veronika tisztelendő asszony beszámolóját olvashatják.

Szöveg és fotó: dr. Obbágy Veronika2024. február 7. 15:02

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 111 napja íródott

Ószövetségi idézetekkel és történetekkel támasztotta alá, hogy ez a parancs szövetség Isten és az ember között. Isten szereti az embereket, szövetséget kötött velük. Ő teremtette az embert, és soha el nem hagyja. Isten parancsai nem szabadságunk korlátai – ahogy Nietzsche gondolta –, hanem a boldog emberi élet útjelzői.

Dr. Mosolygó Marcell atya rendkívül széles látószögből elemezte az első és legfontosabbnak tartott parancsot: „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

„Uradat, Istenedet imádd”, mert Isten az egyetlen Úr, aki Mózesnek az égő csipkebokorban azt mondta: Aki vagyok, itt vagyok, veled vagyok. Ebből következik, hogy nem lehetnek isteneink, csak Istenünk. Nem lehetnek bálványaink. Istent imádni és szolgálni nem unalmas és kellemetlen kényszer, hanem örömteli és felszabadító élmény. Erre akkor érezhetünk rá, ha életünk természetes közege az imádság. Az imádságnak áldásos hatása van az életünkben. Hiszen nagy döntéseinket jó megbeszélni Istennel, és az ima lelkiismeretünk alakításában is segít. A hívő ember tudatosan éli az Istennel való szövetséget. Tudja, hogy Isten szereti őt, és gondviselő szeretetével kíséri egész életét. Ezért rábízza magát az élő Istenre.

Hogyan jut el az ember a hitre? Ha találkozik Jézussal. Csakhogy ezért tenni kell: hallgatni szüleink, papjaink, hittanáraink, barátaink szavára; példaképeknek tekinteni és követni a szenteket; Szentírást olvasni; Szent Liturgián részt venni, szentáldozáshoz járulni. De a Krisztus-ikon szemlélése által is mélyülhet hitünk.

A hit és a remény elválaszthatatlanok egymástól. Hiszem, hogy Isten végtelenül jó, jót akar nekem, betölti reményemet: remélem, hogy örökké szeret engem, megbocsátja bűneimet, soha nem felejt el, az Atyánál örök otthont készít számomra.

A tartalmas és versidézetekkel is bőven fűszerezett előadás végén Marcell atya felhívta a figyelmet a bálványimádás súlyos veszélyére. Hiszen az első parancsban az is benne van, hogy „csak neki szolgálj” és senki mást ne tekints Istennek. Bálványimádás, ha valamilyen értéket előbbre helyezünk Istennél. Ez lehet a pénz, a hatalom, a gyönyör, a liberális elvek szerint korlátlan szex, de bálvány lehet a házastárs, a gyermek, a munka, a hobby, a drog, vagy akár egy kutya, macska is. Az ember életében az egészséges egyensúlyt az Isten személye teremti meg. A bálványimádás beteges túlzás, mértéktelenség, egyensúlyvesztés. Isten ettől akar megóvni bennünket az első parancs segítségével.

Köszönjük Marci atya, hogy közelebb kerülhettünk ezen parancs jobb megismeréséhez!

Szöveg és fotó: dr. Obbágy Veronika

Nyíregyházi Egyházmegye

RGE, görög esték, rókahegy, Tízparancsolat
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

HERE YOU ARE: NEWS

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert