Életünkben Isten legyen a középpontban – kánoni vizitáció zajlott Érpatakon

Életünkben Isten legyen a középpontban – kánoni vizitáció zajlott Érpatakon

Március 8. és 10. között Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök Érpatakon tett kánoni vizitációt. Az egyházmegye minden egyházközségébe ötévente előírt, szokásos ellenőrző-hivatalos főpásztori utak 2024-ben is folytatódnak.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2024. március 12. 19:00

Az Érpataki Görögkatolikus Parókiába március 8-án, pénteken érkeztek meg az egyházmegye hivatalának munkatársai és maga a főpásztor: az érpataki hívekkel és parókusukkal, Munkácsi János atyával együtt imádsággal kezdték meg a háromnapos munkát.

Az első két nap a közös szertartások mellett nagyon sok találkozást magába foglal. Érpatakon és „leányegyházában”, Geszteréden a településen működő hivatalokba és intézményekbe, majd személyekhez, családokhoz látogatott el a hieracha.

Közben párhuzamosan zajlott a parókus és segítői által vitt könyvelések, pénzügyek és pasztorációs feladatok ellenőrzése: többek között az egyházközség fenntartásában (130 ellátottal és 22 munkavállalóval) működő Szent Kozma és Damján Gondozói Szolgálat, az anyakönyvek átvizsgálása.

A látogatás során számba veszik az egyházközséghez tartozó minden ingó és ingatlan tulajdont. A megmérettetés során kiderül, milyen állapotban és mije van az egyházközségnek, valamint felmérik a papi szolgálat milyenségét. Ahogyan máshol is, Érpatakon a testületi tagokkal és magával a parókussal is folytatott közösségi és magánbeszélgetéseket a főpásztor.

A kánoni vizitáció lezárásaként vasárnap ünnepélyes Szent Liturgiát celebrált Ábel püspök. A megmérettetés ószövetségi példáját mondta el a jelenlévőknek prédikációjában.

Dániel könyvéből Baltazár király történetét elevenítette fel a megyéspüspök. De ott nem találta rendben az Úr a királyságot. Mené, mené, tekél és parszin – idézte a falfeliratot, ami megjelent a falon: megmérettetett, könnyűnek találtatott és az Úr véget vet annak.

Időről időre az Úr megvizsgál bennünket, ránk tekint: hogyan éljük emberi életünket – számon kér. Nem tudhatjuk, hogy az Atya milyennek ítéli meg „királyságunkat”. Vajon mennyire kedves színe előtt, amit lát?

A mostani vizitáció is egyfajta számon kérés volt, s az isteni ítéletet ugyan nem ismerjük, de a vizitáció során kiderült, hogy az érpataki parókus és családja, a hívek és jóakaratú emberek őrzik a hitet, gondosan végzik feladataikat, ragaszkodnak hagyományaikhoz, megbecsülik a közösséget.

Egy kortárs lelki atya gondolatait hozta a hallgatók elé a főpásztor: minden ember előbb vagy utóbb magára marad önmagával és a Jóistennel. Életünk nagy döntéseiben és fordulópontjain egyedül vagyunk a Jóistennel. Nekünk kell a döntéseinkről számot adni. Ennek felismerése segít ahhoz, hogy megvizsgáljuk életmódunkat: helyesen cselekszem, helyesen döntök, helyesen élek-e, hiszen majd egykor Elé kell állnunk. Ezt segíti az imádság és böjt is. Nem a böjt tesz jobbá, hanem a böjt általi odafigyelés Krisztusra. Mert ő méltóvá tud tenni minket a kegyelemre, amellyel az Isten meg akar minket ajándékozni, erősíteni.

A böjti időszakban azt is megvizsgálhatjuk, vajon milyen isteneknek, modern világ által elénk állított bálványoknak szolgálunk? A kánoni látogatás alkalmas lehet arra is, hogy megerősítsen elhatározásunkban: a mi életünkben Isten legyen a középpontban, a felismerésben, hogy Ő a legfontosabb.

A település lassan fiatalodik, fiatal családok költöznek ide; fejlődik, szépül a település. Az itt élő görögkatolikusok feladata továbbadni hagyományaikat a következő generációknak, hogy ők is vigasztalást, erőt, bátorítást nyerjenek.

A szertartás végén dr. Gánicz Endre főhelynök atya ismertette a látogatás hivatalos eredményét: példaértékű és dicséretre érdemes munkába pillanthattak be a hivatal munkatársai. Endre atya a hívekhez és a parókushoz egyaránt szólt, hogy elmondja észrevételeit, biztassa őket.

A képviselőtestület tagjai megköszönték a látogatást, köszöntötték Ábel atyát. A liturgia után ünnepi agapéra várták a vendégeket.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

kánoni látogatás, Érpatak, Munkácsi János
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert