Óvodai beíratás időpontjai egyházmegyénkben

Óvodai beíratás időpontjai egyházmegyénkben

A Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő óvodák szeretettel várják a 2024/2025-ös nevelési évre beiratkozó gyermekek szüleit az alábbiak szerint.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Oktatási Iroda, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2024. március 19. 16:43

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése rendelkezik az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatos tudnivalókról. „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.”

A fentiek alapján a Nyíregyházi Egyházmegye által fenntartott intézményekben a 2024/2025-ös nevelési évre az óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:


Angyalok Kertje Görögkatolikus Óvoda

Hodász, Kölcsey u. 9.

2024. május 2. és május 3. 8.00-16.00 óráig


Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda

Máriapócs, Kossuth tér 12.

2024. április 29. és május 3. 8.00-14.00 óráig


Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és  Általános Iskola

Újfehértó, Mártírok u. 19.

2024. április 24-25. 7.30-17.00 óráig


Mária Kertje Görögkatolikus Óvoda  

Mátészalka, Móricz Zsigmond u. 75.

2024. április 22-23. 08:00-16:30 óráig


Móricz Zsigmond Görögkatolikus Óvoda és Kéttannyelvű Általános Iskola Dr. Antall József Pátyodi tagintézménye

Pátyod, Kossuth Lajos. u. 41.

2024. április 18-19. 8.00-12.00 óráig


Örömhír Görögkatolikus Óvoda

Nagydobos, Fő u. 131.

2024. április 22-23. 8.00-14.00 óráig


Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola

Nyíregyháza, Dália u. 1.

2024. április 24-26. 8.00-16.00 óráig


Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda

Balkány Fő u. 11.

2024. április 22-26. 8.00-16.00 óráig


Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola

Kisvárda, Zrínyi tér 4. 

2024. április 20, 22. és április 23. 7:30-16:30 óráig


Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda

Nyíregyháza, Síp u. 14-16.

2024. május 07-08. 8.00-16 óráig


Szent Péter és Pál Görögkatolikus Óvoda

Nyírlugos, Szabadság tér 2.

2024. április 22-26. 8.00-12.00 óráig


Kérjük, a részletekkel kapcsolatban tájékozódjanak az intézmények honlapján, közösségi oldalán, ill. a helyben szokásos módon (kihelyezett Hirdetmény).

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosságát igazoló irat (születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél)
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
  • a szülő (gondviselő) személyazonosságát igazoló irat (személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély)
  • szülő lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat
  • nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • gyermek egészségügyi állapotával kapcsolatos dokumentum (allergia, diabétesz stb.)

A megadott időpontokban kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. A gyermek a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az Nkt. 8.§ (2) bekezdésében meghatározottak alapján.

Azon gyermekek esetében, akik 2024. augusztus 31. után, fél éven belül töltik be 3. életévüket, az óvodai felvételi kérelmet az intézményekben kérjük jelezni. Az óvodai felvételükről az óvoda vezetője dönt az Nkt. 8.§ (1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően.

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését az egyes intézmény az alapító okiratában rögzítettek szerint látja el.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodavezető a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül írásban értesíti a szülőt az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé (Nyíregyházi Egyházmegye 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.)

Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2024. szeptember 1.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Oktatási Iroda, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

oktatás, óvoda, beiratkozás, beíratás
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert