Levéltári dokumentum Újfehértó görögkatolikus templomáról

Levéltári dokumentum Újfehértó görögkatolikus templomáról

Szocska A. Ábel püspök atya 2024 márciusában végzett kánoni látogatást Újfehértón. Ebből az alkalomból – levéltári forrás segítségével – tekintünk vissza a Pankovics István munkácsi megyéspüspök által végzett, 155 évvel ezelőtti egyházlátogatásra.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára2024. március 26. 12:03

„Szabolcs Vármegyében helyezett és a Munkács Megyei Szabolcsi Főesperesség Dorogi kerületében kebelezett Ráczújfejértói Egyház és javadalom 1869. május napjain …. Őméltósága Pankovics István Munkács megyei püspök Sz. Péter és Pál apostolokról címzett tapolcai apát úr által megtartott egyházi szabályszerű látogatásának (visita canonica) leírása.”

„3. § Az egyházi épület kívülről 

Ezen mély és erős kőalapokon téglából épült templom 1831ben n. tisztelendő Durányi György azon időbeli dorogi lelkész és kerületi alesperes által szenteltetett fel. Ezen templom használatba vétele után sok évek folyamán torony nélkül állott, hanem idővel az egyház jobb érzelmű hívei iparkodása következtében a torony építése foganatba vétetett, s annak kezdeményezése után megfeszített szorgalom s igyekezet mellett 1858. év szeptember 20án, a görög szertartásnak naptára szerint 8án a bádoggal fedett tornyunkra a kereszt és gomb – miután főtisztelendő Szabó György úr dorogi lelkész s ker. esperes által a Sz. Liturgia bevégezte után felszenteltetvén – feltétetett. A Sz. kereszt diadalát s dicsőségét n. t. Antalóczy Imre dorogi segédlelkész egyházi beszédében, nagyszámú, minden vallásfelekezetűek jelenlétében, jelesen fejtegette. 

Tornyunkban van három harang. A legnagyobbik körülbelül 4 mázsás, ezen kívül írással – Becneker Mátyásné öntette, öntetett Schúrcs József művezető által Egerben, a Rácz Új Fejértói egyház költségén 1848ban. A kisebbik lehet 2 mázsás, ezen körül írással: A Rácz Új Fejértói Rácz eklézsia öntette Isten dicsőségére 1767ben. A harmadik 40 fontos, felírás nélküli.”

[Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára II–18–b. 1869] 

Amennyiben szeretné látni Újfehértó görögkatolikus templomának mai állapotát, látogasson vissza honlapunkra, vagy akár a kánoni látogatás alkalmával készült fotókat is megtekintheti képes beszámolónkban.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye Levéltára

Nyíregyházi Egyházmegye

Újfehértó, levéltár, kánoni látogatás
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert