Hirdesd Krisztus békéjét az emberek között – pappá szentelték Elek Ádámot

Hirdesd Krisztus békéjét az emberek között – pappá szentelték Elek Ádámot

Április 14-én Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök görögkatolikus áldozópappá szentelte Elek Ádámot Kállósemjénben.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2024. április 15. 23:04

Mintegy húszan szolgáltak az oltár körül: paptestvérek és dikónusok az asszisztenciával együtt, hogy papszentelésére elkísérjék Elek Ádám diakónust, aki Kállósemjénből indulva kapta meg hivatását. Csaknem mindannyian kötődtek valamely módon Ádámhoz.

De nemcsak ők kísérték el, hogy életének ezen mérföldkövénél jelen legyenek, hanem hívek, barátok, ismerősök sokasága és családja.

A Szent Liturgia elején a házigazda, Orosz István Árpád kállósemjéni esperes-parókus atya köszöntötte híveivel újra a közösségben a főpásztort, akinek az elmúlt öt évben ez immár a negyedik hivatalos látogatása volt Semjénben, a 2019-es kánoni látogatás, ugyanezen év diakónusszentelése, majd a tavalyi, a megújult templomot megáldó ünnepi liturgia után.

A kenethozó asszonyok vasárnapján felolvasott részlet az Apostolok Cselekedeteiből egybecsengett a papszenteléssel:

„Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, s az asztal szolgálatát lássuk el. Testvérek, ezért szemeljetek ki magatok közül hét jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit. Ezeket megbízzuk a munka irányításával, mi meg majd az imádságnak és az Ige szolgálatának szenteljük magunkat.”

A főpásztor mégis az Evangélium üzenetéről tanította a jelenlévőket és a szentelendőt.

Azt a mozzanatot emelte ki, amikor az angyal a sírnál álmélkodó és szomorkodó asszonyokat megvigasztalja, valamint a feltámadt Jézus köszöntését: békesség néktek! A prédikáció alatt Ábel püspök a mellette álló Ádámra – ahogyan az őt hallgató, templomot betöltő hívek közösségére is – ezt a jézusi szót bízta: békesség.

Hiszen a világból a békétlenség híre jut el hozzánk nap mint nap. S a békét nemcsak a közeli-távoli háborúk megszűnése kapcsán óhajtjuk, de békében szeretnénk szolgálni munkahelyünkön, családunkban – jó volna, ha az élet minden területén békesség venne körül minket. A Bibliában is nagyon sokszor elhangzik ez a szó: salom, ’béke, békesség’. Ám ez a szó jelent nyugalmat, biztonságot, jólétet, egészséget, elégedettséget, teljes harmóniát, sikert, de vigasztalást is.

Ezt a Bibliában köszönésként használják, hiszen mindannyian békére vágyunk. Krisztus is így üdvözli tanítványait, de feltámadása után ennek a szónak más, különleges jelentése lesz, mert „kiegészül a feltámadás örömének megnyugtató békességével, Isten örök üdvösségének üzenetével. Mintha ezt mondaná nekik: legyen békesség a szívetekben, mert az üdvösség és az öröm vár rátok a feltámadásban” – mondta a püspök. A békesség, melyet ember-ember között értelmezünk, ekkor kap egy másik értelmet: a mennyország békessége töltse be szívünket.

A keresztények, akik Krisztus feltámadásába vetett hittel néznek szembe háborúsággal, betegséggel, a legnagyobb nehézségeket is békével tudják fogadni. De ezt a lelki békét csak Krisztus tudja megadni. S Ő rá is bízta tanítványaira: éljék, és adják tovább az embereknek.

Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Jn14, 27

A szentelésben Ádám atya is megkapja a feladatot: hirdetni Krisztus békéjét az emberek között, „hirdetni, hogy minden körülmények között számíthatunk Isten megerősítő békéjére, a szívünket felderítő örömre és békére.”

A prédikáció során a tisztelendő asszonyhoz is szólt Ábel atya: ő is, akár a kenethozó asszonyok segítse és emlékeztesse feladatára papi szolgálatában Ádám atyát.

A szentelési szertartáson két diakónustársa kísérte a királyi ajtóhoz a püspök elé, majd paptestvérek vezették háromszor körbe az oltár körül. A püspöki imák, később a papi jelvények ünnepélyes felöltése után az újszentelt Ádám atya is szolgálatba állt, tenyerén tartva a Bárányt, Jézus Krisztus áldozatát, melynek őrzésére egy életre kapott itt feladatot.

„Vedd ezt a zálogot, és őrizd azt a mi Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig, mert számon kéri majd tőled.”

Az áldoztatás, az amboni ima, a záró áldás és a miroválás papi feladatait szintén végezhette a továbbiakban.

A liturgia a hála szavaival zárult, majd a közös agapén gratuláltak az újszenteltnek, akit főpásztora a nyíregyházi parókia kisegítő lelkészévé nevezett ki.

Elek Ádám 1992. december 11-én született. Az általános iskolát Kállósemjénben kezdte, majd a Szent Imre Katolikus Gimnázium Általános Iskola és Kollégium tanulója lett, ahol 2012-ben tett sikeres érettségit. 2013-ban felvételt nyert a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolára.

Szociális évében több helyen és szerepben is próbára tette magát: Artena, Olaszország – Casa Ismaele (lakásotthon); Budai Irgalmasrendi Kórház (betegszállító); Máriapócs Nemzeti Kegyhely (mindenes, idegenvezetés, sekrestyei és oltárszolgálat, zarándokházak munkatársa).

2022. július 23-án házasságot kötött Zsiros Petrával.

Tanulmányvégzett papnövendékként hitoktatási feladatokat kapott: Nyírgyulajban, Ófehértón, Nagyvarsányban és a nyíregyházi Arany János Gimnáziumban.

2021-től a Huszártelepi Szervezőlelkészség kántora és az itt működő Magvető Tanoda foglalkozásvezetője.

2023. október 22-én diakónussá szentelte Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök Nyíregyházán.

2024. április 14-én pappá szentelte Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök Kállósemjénben.

Kapcsolódó:

A Jóisten ajándékait azért kaptuk, hogy mások életét szebbé tegyük velük – diakónussá szentelték Elek Ádámot

Szeretetből és szeretetre teremtett minket az Isten – interjú Elek Ádám diakónussal

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

papszentelés, Kállósemjén, Elek Ádám
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert