Ábel püspök: Ne csak a templom legyen jele annak, hogy az Isten közöttünk van

Ábel püspök: Ne csak a templom legyen jele annak, hogy az Isten közöttünk van

Megszentelték a felújított görögkatolikus templomot Csegöldön.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2024. május 6. 14:50

Május 4-én ünnepi Szent Liturgiát celebrált Szabó Tamás pasztorális helynök atya Szocska A. Ábel nyíregyházi főpásztor elnökletével a csegöldi Istenszülő születése görögkatolikus templomban.

Együtt imádkozott a helyi parókussal, Gajdos László atyával Ivancsó Sándor csengeri esperes-parókus atya, Bakancsos Sándor csengerújfalui parókus atya, ifj. Obbágy László rozsályi helyettes lelkész atya, Nagy Tibor atya, nyírlövői szolgálattevő, Ignácz András nyírlugosi parókus atya, valamint a helyi római katolikus és református szolgálattevők. A szentelés a templom falain kívül zajlott, a külső falakat, majd a belsőt: a templomhajót is meghintette Ábel atya szenteltvízzel, és kezdetét vette a liturgia.

Prédikációjában Ábel püspök az ünneplő közösségnek, akik megtöltötték a templomot, a közöttünk lakozó Jóistenről beszélt. Sokszor eltávolítjuk Őt magunktól, a világunktól, mondta a személyes hangvételű beszédében, de valójában a templom jele annak, ahogyan Isten közöttünk van. Az itt élők és elszármazottak áldozatos munkája, a támogatók, a hívek, akik ebben a templomban együtt imádkoznak: fontosnak tartják a templomot. A főpásztor arra intette a jelenlévőket, hogy úgy éljenek, úgy tegyenek saját hitükkel tanúságot Istenről, hogy ne csak a templom legyen jele a közöttünk lévő Istennek.  

Néhány évvel ezelőtt egy viharkár során lesodródott a csegöldi görögkatolikus templom toronykeresztje. 2021 karácsonyán visszakerült a kereszt, melynek gömbjébe egy időkapszulát helyeztek. Az ott megfogalmazott sorok a templom és a közösség akkori helyzetéről számoltak be. Három éve ugyanis a korábbi árvíz következtében összezsugorodott település görögkatolikus közössége elképzelni sem tudta, hogyan menthetné meg a süllyedő, vizesedő, repedező templomot. „Állapota kétségbeejtő, kis közösségünk az egyház vagy az állam segítsége nélkül még óriási erőfeszítéssel és áldozattal sem tudná megmenteni” – áll az iratban. Több éve keresték kétségbeesetten a megoldást a pusztuló, statikai problémákkal küzdő templom megmentésére.

2022-ben mennybemenetel ünnepén Ábel megyéspüspök egy emléksétányt áldott meg, mely a templomba vezet, s amely az 1970-es árvíz után újraépítkező, több mint nyolcszáz éves település hitét, tenni akarását őrzi. Akkor a főpásztor azt az örömhírt közölte a közösséggel, hogy a templom felújítási munkálatai hamarosan megkezdődhetnek.

„A Jóisten gondviselő oltalmával beteljesítette régi vágyunkat” – tekintett vissza az elmúlt időszakra a parókus, Gajdos László atya. Hiszen 2024 májusára a templom állapotát a kormány és az egyházmegye támogatásával stabilizálták. 2023 szeptemberében elkezdődtek a felújítási munkálatok: falvarrásokat végeztek, tetőt cserétek, festettek vakolatjavításokat végeztek, a műemlékvédelem felügyelete alatt a 14. századi műemléktemplom gótikus részét, az apszist újították meg. Közben az ablakok rossz állapotára is fény derült, s a közösség anyagi áldozatának és hozzájárulásának köszönhetően azokat is cserélték.

A szentelési szertartáson, 2024. május 4-én a toronykereszt időkapszulájába rejtett iratból további részleteket is idézett László atya:

„A közösség építésén, hagyományai méltó megőrzésén, ápolásán, valamint megismerésén és átadásán fáradozunk, hogy ha egyszer templomunk megújul, ne váljék múzeummá, hanem Isten méltó hajlékává az emberek között, s ha bárki keresi Őt, meg tudja találni köztetek. Minden erőnkkel azon igyekszünk, amire Szent Pál buzdít minket: hogy a hitet megtartsuk. […] A templomot összetartja a kő, a beton, a vas, a fa – az emberi életet ugyanígy a hit, a szeretet, a reménység, a közösség, az imádság, a hagyomány és az értékek. A templom képes megrepedni, tönkre menni, életveszélyessé válni – az emberi élet képes semmivé válni értékek híján. Templomunk több száz éve ad helyet Istennek az emberek között, s az embereknek az Isten közelében.”

Az akkori repedező falak mára stabilizálódtak, előttünk a feladat – mondta az atya a jövőre tekintve, hogy a közösséget is tovább erősítsük. Megköszönte mindenkinek a fáradozást, támogatást és a település polgármesterével, az egyházközség képviselő-testületének tagjával, Babik Róberttel közösen ajándékokat adtak át a hála jeléül. A gyermekek a megyéspüspököt köszöntötték, a főpásztor pedig megköszönve fáradozását Gajdos László atyát ezüst mellkereszt viselésére jogosította fel.

A szertartás végén köszöntőt mondott dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője is. 

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

Csegöld, szentelés, felújítás,
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert