Nyitottnak kell lennünk a Lélek működésére – kánoni látogatás, búcsú és szentelés Örökösföldön

Nyitottnak kell lennünk a Lélek működésére – kánoni látogatás, búcsú és szentelés Örökösföldön

A Szentlélek eljövetelét, a Szentháromság tiszteletére szentelt templom búcsúját ünnepelték május 19-én a Nyíregyháza-örökösföldi görögkatolikus templomban. A főpapi Szent Liturgia egyúttal a kánoni vizitációt is zárta. A szertartás végén az újonnan létesített szabadidőparkot is megáldották. A vasárnap további részét is együtt töltötték a hívek, hiszen ez a nap családi napja is volt a görögkatolikus közösségnek.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2024. május 21. 20:05

A rendszeres kánoni látogatásokat a keleti egyházak törvénykönyve írja elő. Így a főpásztor ötévente ellátogat egyházmegyéjének minden egyházközségébe. Május 17. és 19. között a Nyíregyháza-örökösföldi Görögkatolikus Parókián vizitált munkatársaival, akik megvizsgálták az egyházközség hivatalos dokumentumait, valamint az itt fenntartott Görögtűz Szeretetszolgálat működését.

A pünkösdi Szent Liturgia ennek a folyamatnak a záróakkordja volt. Ugyanakkor a hívek a búcsúval egybekötött családi napot is ezen a verőfényes, „szentlelkes” napon tartották.


A szertartást a hierarchia vezette, koncelebrált dr. Gánicz Endre főhelynök atya, a házigazda, Molnár Zoltán parókus atya, valamint a kerület papsága, dr. Obbágy László kertvárosi esperes-parókus, Grunda János nyírpazonyi parókus, dr. Ivancsó István rókahegyi szolgálattevő.

Prédikációjában Ábel püspök utalt arra, hogy – miként a kánoni látogatás – az ünnepek is alkalmasak arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt időszakra, és számot adjunk az eredményeinkről. A Lélek működését fedezte fel abban, ahogyan ez a közösség fejlődött az elmúlt tizenöt évben. „De nemcsak a külső eredményekre kell visszatekinteni, hanem lelki eredményeinkre, a virágzó közösség lelki gyümölcseire is” – figyelmeztetett. Szent Pál szavait idézte: „Ugye tudjátok, hogy testetek az Isten temploma, melyben a Lélek lakik?”

A lelki ember, lelki atya kifejezéseken gondolkodva idézte a lelki irodalomban található meghatározást: az a lelki ember, akit betöltött a Szentlélek. „Ahhoz, hogy mi magunk is lelki emberekké váljunk, nyitottnak kell lennünk arra, hogy a Lélek működjön bennünk.”

A Szentlélek különböző adományainak működéséről beszélve az egyes emberekben újra Pál apostol szavait idézte. Majd hozzátette, akik engedik működni a Léleknek ezen adományait önmagukban, azok az emberek alázatosak: vagyis tudják, hogy a Jóisten segítségével vitték végbe cselekedeteiket.

Az emberek személyes imagyakorlatát vizsgálta, s arra is felhívta a figyelmet, hogy merjük kérni a Lélek működését is, hiszen ő segít és vezet bennünket. Ahogyan a szertartásokban is énekeljük: „A te jó Lelked elvezet engem a biztos földre.”

A kánoni látogatás eredményeit a liturgia végén dr. Gánicz Endre főhelynök atya összegezte a jelenlévőknek. Megköszönte az itt tapasztalható összefogást, a lelkiismeretes munkát, melyet a parókus és segítői, munkatársai a közösségben végeznek, és arra biztatta őket, hogy az alakulófélben lévő egyházközségi karitászcsoport mihamarabb kezdje meg működését. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegek kenetében is minél többen részesüljenek.

Zoltán atyát Ábel püspök elismerésben részesítette tevékeny lelkipásztori munkájáért, és ezüst papi mellkereszt viselésére jogosította fel a parókust.

Ez az alkalom az egyházközség életének tizenötödik, a templom felszentelésének tízedik évfordulója – emlékeztetett Molnár Zoltán atya, a főpásztori látogatással és a park átadásával egy többszörös ünnep.

A templomban hangzottak el azok a köszöntő és hálaszavak, melyeket a templom mögött, mintegy egy hektáros területen található, újonnan létesült szabadidőpark elkészítésében segédkezőknek, a támogatóknak, valamint a közreműködőknek címeztek, a nekik szánt ajándékok átadására is ekkor került sor: mindenki egy a templom címünnepét, a Szentháromságot ábrázoló ikont vihetett haza.

A szabadidőpark egy sportlétesítmény focipályával, rekortán kosárpályával, játszótérrel, valamint filagóriával, vizesblokkal, kemencével és térköves területekkel, parkolókkal, tekintélyes kormánytámogatásra volt szükség a kivitelezéséhez, ugyanakkor az egyházközség anyagi és természetbeli jelentős hozzájárulása nélkül mégsem tudták volna megvalósítani a sokéves álmot.

Ennek a támogatásnak az elnyerésében nagy szerepe volt dr. Szabó Tünde kormánybiztosnak, aki az ünnepségen köszöntő beszédet mondott. Nyíregyháza ezen településrésze dinamikusan fejlődik, mint mondta, s ebben szerepe van a görögkatolikus közösségnek is. „Aki építkezik, bízik a jövőben” – hangoztatta. A görögkatolikus egyháznak az elmúlt időszakban bekövetkezett, történelmi léptékű fejlesztéseire hívta fel a figyelmet: a múzeum és a székesegyház kapcsán világított rá a város és a görögkatolikus egyház történelmének összefonódására. Üdvözölte a létrejött szabadidőparkot, hiszen az ott szervezendő családi és sportnapok nemcsak közösséget kovácsolnak és erősítenek, hanem az egészséges életmód megőrzését is elősegítik.

A kánoni látogatás záró eseményén tiszteletét tette dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza MJV polgármestere is.

A szabadidőpark megszentelése után a gyermekek birtokba vették a teret.

A családi napot a közös étkezést követően focizással, ugráló várazással, hőlégballonnal és koncerttel – baráti és közösségi együttléttel tették teljessé.

A Görögtűz Szabadidőparkkal kapcsolatos elképzelések 2018-ban, még az előző parókus, Szabó Tamás atya idején kezdtek el formát ölteni, amikor tárgyalássorozatok folytak a várossal a telek megvásárlásra kapcsán. Ennek 2020-ban lett folytatása immár Molnár Zoltán atya közbejárásával, ekkor már elindulhatott a műszaki tervezés, a közbeszerzés. A kivitelezés telekrendezéssel, körbekerítéssel, közművesítéssel kezdődött. A csaknem egy hektáros területen található egy 20x40 méteres, műfüves, MLSZ-szabvány sportpálya, egy rekortán kosárpálya, filagória, kemence, vizesblokk, 14 férőhelyes parkoló, térköves területek. A szabadidőparkot az egyházközség a görögkatolikus közösségek és intézmények számára szintén rendelkezésre bocsájtja azért, hogy használatának lelkipásztori, pasztorális hozadéka legyen.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

pünkösd, ünnep, Örökösföld, búcsú, szentelés
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert