„Ad maiora, duc in altum” – Tanévzáró és diplomaosztó ünnepség 2023/2024.

„Ad maiora, duc in altum” – Tanévzáró és diplomaosztó ünnepség 2023/2024.

2024. június 23-án a 73. tanévet zártuk a főiskolán. A diplomák átadása mellett jubileumi – vas és arany – diplomákat is osztottunk, emellett jutalmat kaptak a legkiemelkedőbb hallgatók és az év katekétái is. 

Szöveg: Vándor Ilka Borbála/SzAGKHF, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye2024. június 25. 16:00

Június 23-án vasárnap vecsernyével kezdődött az ünneplés a Szent Miklós-székesegyházban, melyen a hallgatók, az oktatók és a munkatársak mellett jelen voltak a családtagok és meghívott vendégek is.

Az ünnepi szertartást görögkatolikus egyházunk három főpásztora, Fülöp metropolita, Atanáz és Ábel püspökök együtt végezték.

A tanítást Ábel atya tartotta. Prédikációját egy anekdotával kezdte, amelyben egy bölcs tanító fát ültetett tanítványaival az öreg fa árnyékában. Tette ezt azért, hogy amikorra a fa befejezi majd életét, akkorra a fiatal már megerősödjön. „Az életnek csak akkor van értelme, ha valami elmúlik, és azt követően valami új el is kezdődik!” – folytatta Ábel atya, aki Keresztelő Szent János születése ünnepének előestéjén az ő személyét, működését és egész keresztény életünket ennek az igazságnak a függvényében vizsgálta: Az ó tanításának is csak akkor van értelme, ha az újban teljesedik ki.

Keresztény életünknek is csak akkor van értelme, ha valami új, valami folytatás következik. „Adja Isten, hogy a mai visszatekintés egyben előretekintés is legyen, s emlékeztessen bennünket, hogy mindannak, amit elértünk, s ami adott esetben lezárul, akkor van értelme, ha azt valami új, valami folytatás követi!” – zárta gondolatait Ábel püspök.

A tanévzáró és diplomaosztó ünnepség ezt követően a főiskola Szent Atanáz termében folytatódott. Az elnökség a főiskola rektori tanácsának tagjai (dr. Odrobina László, intézményünk megbízott rektora; dr. Dobos András rektorhelyettes atya; dr. Seszták István atya, főiskolánk fenntartói megbízottja és Horváth Tamás atya) a Görögkatolikus Metropólia főpásztorai (Kocsis Fülöp metropolita, főiskolánk nagykancellárja; dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke és Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke), valamint a Pápai Keleti Intézet  részéről a főiskolánkkal  való kapcsolattartás delegátusaként Rafał Zarzeczny SJ atya voltak.

A rendezvényen a vendégek soraiban megjelent dr. Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora és dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese.

Az előre- és visszatekintés dr. Odrobina László rektor ünnepi köszöntőjében is egyaránt szerepet kapott. Elmondta, hogy a főiskola képzési kínálatában a hagyományos szakokon kívül ebben a tanévben három új mesterszakon kezdhették meg a hallgatók tanulmányaikat, s jelenleg is két további szak előkészítése van folyamatban. Ezekkel a szakokkal, az új szakirányú továbbképzésekkel, valamint egy ebben az évben felállított vizsgaközponttal a görögkatolikus egyházmegyék fenntartásában lévő intézmények igényeit igyekszik a főiskola kielégíteni és kiszolgálni a jövőben.

Az elmúlt tanévben az új szakok indulásával a jelentkezők száma és ez által a hallgatói létszám is jelentősen megnövekedett, amit nemcsak infrastrukturálisan, hanem tudományos téren is szükséges kiszolgálni. A főiskola frissen megújított aggregációját követően jelenleg az akkreditáció előkészítése zajlik.  Emellett a 2023/2024-es tanév során több konferenciát és tudományos programot szerveztünk, három kollégánk pedig a közelmúltban doktori fokozatot szerzett (Földvári Katalin, Nyirán János és Orosz István Mokiosz). Odrobina László megköszönte munkáját és elköszönt a most nyugdíjba vonuló Schmerz István tanár úrtól, valamint megemlékezett az ebben az évben távozó és a mostanában vagy a közeljövőben érkező, új kollégákról is.

Az aggregáció folyamatáról és sikeres lezárulásáról a római anyaintézményünket, a Pápai Gregoriana Egyetemhez tartozó Pápai Keleti Intézetet képviselő Rafał atya beszélt részletesebben, aki ezután az ezt igazoló díszoklevelet is átadta Kocsis Fülöp metropolitának.

A főiskola jövőjének szempontjából fontos tény, hogy az aggregáció folyamata pozitív eredménnyel zárult, s legalább ilyen fontos a jövőt tekintve a magyarországi felsőoktatási intézményekkel való együttműködés is. Erről az együttműködésről dr. Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora osztotta meg velünk gondolatait. A két intézmény szeptemberben egy közös szakirányú pedagógus továbbképzést indít organikus pedagógia címmel.

E képzésen nemcsak pedagógiai ismeretek és eszközök, hanem az érzelmi intelligenciát fejlesztő, az emberi élet teljességét átfogó tudás szerezhető – emelte ki a képzés jelentőségét a rektor.

Főiskolánkon a 2023/2024-es tanév nyári záróvizsgaidőszakában 22 fő fejezte be sikeresen tanulmányait és szerzett diplomát. Közülük öten a római Pápai Keleti Intézet képviselőjétől vehetik át a teológiai licenciátusi, illetve bakkalaureatusi diplomát. 15 fő szerzett okleveles hittanár-nevelőtanár mestervégzettséget, 1 fő kántor és 1 fő katekéta szakon fejezte be tanulmányait.

Teológia licencia fokozatot szerzett:

Markos Adrienn Kitti és Szalontainé Virágh Viktória.

Teológus szakon diplomát kapott:

Bacsó Róbert, Kovács Annamária és Szemerszki Mihály.

Hittanár szakon diplomát szerzett hallgatóink a következők:

Bene Dóra, Demendi Fanni, Egressy Márton, Gémesné Németh Henrietta, Kántorné Kerülő Andrea, Kiss Mária Ildikó, Kopaszné Kropok Irén, Magyar Richárd Zsolt, Miszkuly Gyöngyi, Mosztockij Sándor, Pap-Doktor Angelika, Simonné Aranyi Viktória, Tóth Zoltán, Zsatku László és Zsatkuné Szabó Mónika Gabriella.

Kántor szakon diplomát szerzett: 

dr. Vajdics Erzsébet.

Katekéta szakon diplomát szerzett:

Lőrinc Bernadett.

A frissen diplomázottak ünneplése után a jubileumi diplomák átadása következett. Az 1958/59. tanévben végzettek vas-, az 1973/74. évvel végzettek pedig aranydiplomát vehettek át főpásztoraiktól. A fentiek alapján Füzesdi Mihály atya (Miskolci Egyházmegye) és Orosz Lajos atya (Hajdúdorogi Főegyházmegye) vasdiplomát, Jaczkó Sándor atya (Nyíregyházi Egyházmegye) és Kerékgyártó András atya (Nyíregyházi Egyházmegye) aranydiplomát vehetett át.

A jubiláló diplomások nevében Kerékgyártó András atya osztotta meg gondolait a jelenlévőkkel.

Személyes hangvételű beszédében a visszaemlékezés, a köszönet és hála gondolata is szerepet kapott, melyhez Sík Sándor sorait hívta segítségül:

„Nem tudjuk honnan, nem tudjuk kinek,
De rajtunk megyen át az Üzenet.
Az ismeretlen Igét hordja vállunk.
Bennünket ideállítottak. Állunk.” (Acélember)

Ebben az esztendőben a főiskola szenátusa a legmagasabb főiskolánkon adható Szent Atanáz-díjat Pregitzer Fruzsina színművésznőnek ítélte oda, aki intézményünkben 2011 óta a beszédművelés tantárgy oktatója. A művésznő hivatali elfoglaltsága miatti távollétében Dobos András atya köszöntötte mutatta be pályáját és széleskörű szakmai tevékenységét a közönségnek. (A díjazott laudációja letölthető itt.)

Minden esztendőben elismerésünk jeléül díjazzuk az év papi és civil katekétáját. A civil hitoktatók közül Prekup Erzsébet a Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatója, (a díjazott laudációja letölthető itt) a papi hitoktatói elismerést Verdes Miklós atya vette át (a díjazott laudációja letölthető itt).

Hagyomány, hogy a tanév végén a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat könyvjutalomban részesítjük, mely elismerés tanulmányi, szakmai munkáért és a főiskola közösségi életében vállalt tevékenységért adható. A fentiek alapján könyvjutalmat vehetett át: Jertyity Róbert, Jordán Ambrus, Kissné Szegedi Krisztina, Makai Viktória, Stekler Ágnes, Szakállas Csaba és Zsohár Zsófia.

A díjak és jutalmak kiosztása után rektor úr hivatalosan is lezárta a 2023/2024. tanévet. A Szent Atanáz kórus énekével zárult ünnepségünk, mely után az oktatók, a díjazottak és a frissen diplomázott hallgatók egy közös ünnepi koccintással köszöntek el egymástól. Az ünnepelteknek és hozzátartozóiknak lehetőségük volt beszélgetni és fényképezkedni a fotófal előtt, s még egy kicsit együtt ünnepelni a sikeres tanév lezárását követően egymás társaságában.

Kellemes nyarat és feltöltődést kívánunk minden kedves oktatónknak, munkatársainknak és hallgatóinknak!

A diploma átvételéről és a szelfifal előtt készített fotókat elérheti ezen a linken.

Szöveg: Vándor Ilka Borbála/SzAGKHF, fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Nyíregyházi Egyházmegye

felsőoktatás, oktatás, diploma, diplomaosztó
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert