A kegykép másolatát szentelte meg Ábel atya

A kegykép másolatát szentelte meg Ábel atya

A könnyező máriapócsi ikon élethű másolatát Makláry Teréz készítette.

Nyíregyházi Egyházmegye2017. június 2. 17:44

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 2572 napja íródott

A fára festett kép megrendelésre készült. Az Amerikai Egyesült Államok területén élő, Ohio állambeli görögkatolikus hívek örömére, a Pármai Egyházmegye kérte, hogy olyan ikonjuk legyen, amely a pócsinak másolata, azt a kegyhelyen szentelik meg, és hozzáérintik az eredetihez.

Amikor Ábel atya a kegyoltáron elhelyezte a szentelésre váró képet, szokásos hétindító imádságukra vonultak át az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvoda gyermekei. Kormányzó atya örömmel mesélte el nekik is, milyen messzire fogja vinni az Istenszülő festett képét, hogy az ottani Máriapócson is imádkozhassanak előtte.

 

Úristenünk, ki a veled együttesen öröklétű és egyvalóságú Fiadnak és Igédnek a szeplőtelen, s mindenkor szűz Máriától való megtestesülését megengedted, s a boldogságos Szüzet Fiad legtisztább születése által Istenszülővé tévén, minden híved hatalmas és ernyedetlen pártfogójának, segítőjének és közbenjárójának nyilvánítottad: tekints kegyesen reánk, kik hozzád alázattal esedezünk, kik őt valóban Istenszülőnek nevezzük és hisszük, s őt a nálad való közbenjárásra bizalommal segítségül hívjuk, és az ő könyörgései által hallgasd meg a mi jelen kérelmeinket s imádságainkat, és küldd le legszentebb Lelked malasztját e képre, melyet az ő tiszteletére és emlékére készítettünk és áldd † meg és szenteld † meg azt mennyei áldásoddal, hogy orvoslójává és a gyógyulás forrásává legyen a betegségeikben hozzá folyamodó, és az ő nevéért tőled segedelmet kérő híveknek; és hogy mindazok, kik eme kép szemléleténél a legáldottabb Szüzet, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szülőanyját méltóan tisztelni, és őt, mint a keresztény nép közbenjáróját, összes szükségeikben és aggodalmaikban a te megengesztelésed végett segítségül hívni fogják, tőled oltalmat, támogatást és gyors enyhülést nyerjenek. Bocsásd meg nekik Urunk az ő vétkeiket és engedd, hogy a tőled kért malasztot megnyervén és emberszeretetednél a kívánt könyörületet föltalálván boldogító országod részeseivé avattassanak. A tőle testileg született egyszülött Fiadnak, a megtestesült Isten és Üdvözítő Jézus Krisztusnak kegyelme által, kivel együtt Téged s a te legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkedet illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Nyíregyházi Egyházmegye

Istenszülő-ikon, USA, Ohio, Parma
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
Hírek ebből a kategóriából

ÖN ITT VAN JELENLEG: HÍREK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert