HÍRARCHÍVUM

Lakóházak megáldása

Lakóházak megáldása
2012. január 4. 13:03

Végezhető az ünnepkörön belül bármely napon.

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Jelenlévők: Ámen.

*(Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk! Háromszor.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Jelenlévők: Ámen.)

TROPÁR 1. hang. A Jordánban való kereszteltetésedkor, Urunk, / kijelentetett nekünk a Szentháromság imádtatása; / mert az Atyának szózata bizonyságot tőn rólad, / kedves Fiának nevezvén téged, / a Szentlélek pedig galamb képében megerősíté a szózat csalhatatlanságát. / Ki megjelentél és a világot megvilágosítottad, / Krisztus Istenünk, dicsőség néked!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Jelenlévők: Uram, irgalmazz!

Pap: Üdvözítő Úristenünk, Jézus Krisztus, ki istenséged titkát a Jordánban való megkeresztelkedésed alkalmával, az Atyának szózata, és a Szentlélek megjelenése által ki- nyilatkoztattad; önmagad Urunk, őrizd meg minden bajtól sértetlenül mindazokat, akik e hajlékban laknak, s az én méltatlanságom által keresztény jámborsággal hozzád esedeznek! Küldd le rájuk s mindenre, ami övék, szent ál­dásodat! Állítsd melléjük őrző angyalodat, hogy őket minden szükségtől, szorongatástól, csapástól, testi-lelki betegségtől és kártól meg­óvja! Ajándékozz nekik állandó jó egészséget és hosszú életet, hogy a hit szerint való eré­nyekben sikeresen előhaladva s üdvösségüket malasztjaid által biztosítva, a szükséges földi javakban is bővelkedjenek! Mert te vagy min­den megszentelés és áldás forrása, kezdetnél­küli Atyáddal, legszentebb, jóságos és eleve­nítő Lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön-örökké.

Jelenlévők: Ámen.

KONTÁK, 4. hang. Kijelentéd magadat ma a mindenségnek, / és a te orcád világossága, Uram, / jegyeztetett mireánk, / kik önérzettel dicsőítünk téged mondván: / leszállottál és megjelentél nekünk, / ó megközelíthetetlen világosság!

(A pap szenteltvízzel hinti meg a házat a négy fő égtáj irányában kereszt alakban miközben mondja:)

Megáldatik e ház a Szentlélek malasztja s a szentelt vízzel való meghintés által az Atyá­nak és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen.

(A ház többi helyiségeinek szenteltvízzel való meghintése után a családfő és a család tagjai keresztcsókoláshoz járulnak.)

Pap: Krisztus közöttünk!

A keresztet megcsókoló: Van és lesz!

* Elhagyható rész


 

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert