HÍRARCHÍVUM

Új képzési formák a hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központ Gimnáziumában

Új képzési formák a hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központ Gimnáziumában
2012. január 10. 09:02

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárása folyamatosan változik. Az emelt szintű érettségi és a nyelvvizsga a jelentkezés alapkövetelményévé válik. A gimnáziumunk célja, hogy diákjaink már a 9. évfolyamtól kezdve, emelt óraszámban tanulva, még alaposabb, széleskörűbb tudást szerezzenek.

Emelt szintű biológia-kémia

Gimnáziumunkban két évtizedes múltra tekint vissza a tehetséggondozás biológia és a kémia tantárgyakból. A munka sikerességét igazolják az elmúlt évtizedben elért versenyeredményeink, valamint az a tény, hogy diákjaink többsége az első helyen megjelölt felsőoktatási intézménybe nyer felvételt.

Napjainkban a biológia-kémia tanulása iránti igény azért is jelentős, mert az orvostudományi egyetemek lehetővé teszik a biológia-fizika párosítás helyett a biológia-kémia párosítást a felvételi eljárás során, mind az általános orvosi, fogorvosi valamint a gyógyszerész karon.

Emelt szintű oktatásunk megalapozza mind a vegyész mind a vegyészmérnök továbbtanulási irányt is, hiszen mindkét tantárgy oktatását kísérleti, laboratóriumi órákkal is kiegészítjük.

Létünk egyik sarkalatos pontja a környezetünk védelme. A leendő környezetvédelmi szakembereknek alapos biológia és kémiai ismeretekre van szüksége. Hazánk számos egyeteme biztosít lehetőséget környezet-védelemmel foglalkozó szakemberek képzésére, ahol természetesen felvételi tantárgy a biológia és a kémia is.

A képzés tematikája:                                         

9. évfolyam: heti 4 kémia

10. évfolyam: heti 4 kémia és 2 biológia

11. évfolyam: heti 2 kémia és 6 biológia

12. évfolyam: heti 2 kémia és 6 biológia

Kémia: Mivel mind a közép-, mind az emelt szintű érettségin a vizsgázóknak el kell végezniük egy-egy kísérletet, az alapórákat laboratóriumi gyakorlatokkal egészítjük ki. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók megismerhetik a legfontosabb laboratóriumi eszközöket, és azok használatát, saját laboratóriumunkban lehetőségük nyílik - tanári irányítás mellett - kísérletezésre is. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a diákjaink megfelelő jártasságra tegyenek szert a számítási feladatok megoldásában is.

Biológia: A biológia a természet széles körű ismeretét tételezi fel, ezért a diákok az elméleti órák mellett, gyakorlati órákon ismerkednek meg a növényhatározással, a mikroszkóp használatával, egyszerű mikroszkópi metszetek készítésével valamint a biokémiai vizsgálatok alapjaival. A tanítási órákon nagy gondot fordítunk az elsajátított ismereteket alkalmazására, a gondolkodás, a kreativitás fejlesztésére. Munkánkat évek óta segítik a multimédiás eszközök, számítógépek valamint a kivetítővel összekapcsolt modern mikroszkóp is.

Emelt szintű informatika

A tantárgy célja a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése és ezáltal a társadalom információs technológiáinak magabiztos és kritikus használatára nevel a munka, a tanulás, a kommunikáció és a szabadidő terén. Megismerik az informatika eszközeit, módszereit és fogalmait.

A képzés célja az érettségi követelményeire épülő tananyag elsajátítása, a közép- és emelt szintű érettségi vizsga. Ezt a képzésünket azok számára ajánljuk, akik a felsőoktatásban kívánják folytatni informatikai tanulmányaikat vagy olyan pályát szeretnének választani, amelynél elengedhetetlen az alaposabb informatikai tudás (természettudományos képzések, mérnökképzés, kommunikáció szak, pedagógusképzés). Természetesen azok számára is megfontolandó ez a képzés, akiknek még nincs konkrét elképzelésük, de érdeklődést és tehetséget éreznek magukban az informatika iránt.

A közép- vagy emelt szintű informatika érettségi vizsgát jelesre (legalább 80%-ra) teljesítők további vizsga nélkül igényelhetik az ECDL-bizonyítványt.

A képzés tematikája: informatikai alapfogalmak, hardver ismeretek, hálózatok, operációs rendszerek, információs társadalom, adatszerkezetek és algoritmusok, programozási nyelvek és módszerek, grafika és prezentáció, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis kezelés, weblapszerkesztés, könyvtári informatika, média informatika

  9. évfolyam: heti 4 óra

10. évfolyam: heti 3 óra

11. évfolyam: heti 4 óra

12. évfolyam: heti 4 óra

Debreczeni Csaba
igazgató 

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert