HÍRARCHÍVUM

Karácsonyi maraton 2012

Karácsonyi maraton 2012
2012. november 15. 08:46

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Annak idején sokan várták a Messiást, amikor elérkezett hozzánk, mégis csak kevesen keresték fel. Azon kevesek azonban a néphagyomány szerint nem mentek üres kézzel (még a legszegényebbek sem) – őseink ezt el sem tudták képzelni. Karácsonyra mi is sok mindent készítünk: a felkészülési időszaknak az a célja, hogy a születendő Megváltóra is gondoljunk, sőt, elsősorban az Ő kedvét keressük. Ezt az egyszerű feladatsort azért állítottuk össze, hogy ebben segítsen.

Használati utasítás:

  • Ne nézze meg előre az összes feladatot!

  • Előző este már gondolja át a másnapit, hogy jobban fel tudjon készülni.

  • Ha valami miatt nem tudta megtenni az arra a napra rendelt feladatot, nem tragédia, de mielőtt elaludna, imádkozza el az 50. zsoltárt, vagy valamelyik Ön által választott másik zsoltárt. Egyetlen nap se teljen el a böjti időből, hogy ne tenne valamit az Úr Jézus kedvéért

  • Kérjen áldást parókusától vagy lelki atyjától böjti vállalására!

Segítse a Jóisten! Sok sikert és sok örömet!

 

1. nov.15. csütörtök A böjt kezdete. A természet és az Istenszülő csendben, magányban, Isten jelenlétében készülődik. Ajándékozzon Istennek 15 percet szokott imádságain felül, egy más időpontban. Legyen ez minőségi idő, melyben semmi mással nem kell foglalkoznia! Ha teheti, állítsa be az óráját vagy a telefonját úgy, hogy 15 perc alatt az órát se kelljen nézegetnie. Alakítsa át úgy a napot, hogy ezt mindenképpen megtehesse! Alakítsa át a mai napot ebben a kis részletben Isten kedvéért!
2. nov.16. péntek Krisztus elfogadta az igazságtalan ítéletet. A Szent Család sem zúgolódva menekült Egyiptomba. Ha ma valami jogtalanság éri, szó nélkül fogadja el – s ajánlja fel ezt valaki olyanért, akit környezetében megrágalmaztak vagy megkárosítottak!
3. nov.17. szombat Szombatonként az egyház az összes szentet ünnepli. Ki a szent? Aki hősies fokban – mindentől és mindenkitől jobban – szereti Istent. Kérje védőszentje közbenjáró imáját, hogy a mai napra kérje Önnek ezt a kegyelmet!
4. nov.18. vasárnap A Katolikus Egyház Katekizmusa így ír: „Az Úr Jézus lelkünk és testünk orvosa, aki ... úgy akarta, hogy Egyháza a Szentlélek erejével folytassa gyógyító és üdvözítő művét saját tagjaira vonatkozóan is. Ez a gyógyítás két szentségének célja: a bűnbánat és a betegek kenetet szentségéé.” (KEK 1421) Ha nem tud áldozni a mai Szent Liturgián, keressen lehetőséget a szentgyónásra!
5. nov.19. hétfő Nézze meg a szerdai feladatot! Ha túl nehéznek tűnik, kérje az Úr Jézus segítségét! Imádkozzon azért a gyermekért 10 percet, akinek a templomba jutását szeretné elérni!
6. nov.20. kedd Folytassa a tegnap megkezdett imát! Jól látható helyre tegye ki a szobájában vagy asztalán a gyermek keresztnevét, ez segíteni fogja Önt, hogy többször is mondhasson egy-egy fohászt érte a mai napon!
7. nov.21. szerda
Az Istenszülő templomba vezetése
Segítsen egy gyereknek eljutni ma a templomba! Ha ezt semmilyen módon nem tudja megoldani ma, vasárnap még újra próbálkozhat!
8. nov.22. csütörtök Napjainkban az egyházi intézmények dolgozói látják el azt a feladatot, amit az Istenszülő templomi nevelői annak idején. Bizonyára ismer néhány embert, aki egyházi intézményben dolgozik. Mondja el mindegyikükért a Mennyi Király kezdetű imát!
9. nov.23. péntek Vasárnap a Karitász tevékenységének támogatásásra rendezünk templomi gyűjtést. Mondjon le ma valamilyen élvezeti cikkről vagy más olyan dologról, ami nem tartozik a legszükségesebbekhez, és az árát tegye félre a gyűjtés napjára (pl. ne kávézzon ma, és egy zacskó kávé árával támogassa a rászorulókat…)
10. nov.24. szombat A mai napon Edelényben gyűlnek össze az egyházközségek vezetői: papok a képviselőtestületek tagjaival. Mondja el a Hiszekegyet a saját egyházközsége vezetőiért!
11. nov.25. vasárnap Ma a nagy bölcsességű Szent Katalint ünnepli az egyház. A vértanúk hősiességének, és a szorongatott helyzetben lévők szájába a Szentlélek által adott szavak erejének példája a kései utódoknak.
Mondja el 25-ször a Jézus-imát valakiért, akinek különösen szeretné a megtérését!
12. nov.26. hétfő „Amit gyűjtöttél, kire marad?”- hallottuk tegnap az evangéliumból (Lk 12, 20b) Ön mit hagy az utódaira? Mi ebből a maradandó? Van köztük lelki dolog? Elmélkedjen ma 10 percet!
13. nov.27. kedd „Használjátok fel az időt…!” – szólít fel az apostol (Ef 5, 16) Készítsen tervet a holnapi napjához! Írja le sorba a teendőit! Ügyeljen rá, hogy a lelki dolgokra is legyen ideje! Vajon az Úr Jézus mit írna a tennivalói közé?
14. nov.28. szerda Este tartson lelkiismeret-vizsgálatot! Használja a tegnap készített tervet is!
15. nov.29. csütörtök Szarovi Szent Szerafim szerint legfontosabb teendőnk a Szentlélek megszerzése. Minden jónak kútfeje, forrása ugyanis a Lélek. Meglepő módon azt is tanítja, ugyanúgy kell eljárnunk, mint amikor bármi mást meg akarunk szerezni. Nem nyugszunk addig, amíg nem a miénk. Imádkozza el ma 7 alkalommal a Mennyei Királyt!
16. nov.30. péntek Szent András apostol ünnepe. A Lélek kiárasztása az apostolok és utódaik által történik. A bérmálásban mi is megkaptuk. Katona püspök atya szerint úgy van bennünk, mint a kávéban a cukor. Ha nem kavarjuk föl, nem lehet érzékelni. „Ha ti...tudtok jó adományokat adni fiaitoknak, mennyivel inkább ad a ti Mennyei Atyátok jó Lelket a tőle kérőknek.” (Lk 11, 13) Kérje hát, mint a gyerekek!
17. dec. 1. szombat „…teljetek el Lélekkel!...énekeljetek zsoltárt, himnuszt, szent dalokat Istennek! Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak!” (Ef 5, 19) Biztosan szokott magában dudorászni. Válasszon egy olyan éneket, amelyet ma Istennek dudorászik, köszönetképpen!
18. dec. 2. vasárnap „Aki belép nyugalma országába, megpihen minden munkájától, mint Isten is megpihent a magáétól.” (Zsid 4, 10) Pihenjen ma egy kicsit! Tegyen valami olyat, amit csak kedvtelésből tesz!
19. dec. 3. hétfő Isten a saját képére teremtett. Szabadságot adott nekünk. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy képes vagyok jól dönteni és cselekedni.
Ezt a csodálatos ajándékot venné el tőlem a gonosz, ha hagynám. Megvédhetem magam Isten fegyverzetében: Ef 6, 10-17.
„…csatoljátok derekatokra az igazság övét,” Nevezzen meg egy dolgot, amiben nem teljesen az igazság szerint szokott eljárni vagy beszélni, esetleg képmutatóan viselkedett!
20. dec. 4. kedd „…öltsétek magatokra a megigazulás páncélját,” – a páncél az egész testünket megvédi. A megigazulás a Szentlélek kegyelmének műve: általa válunk igazzá Isten előtt, megszabadulunk bűneinktől Krisztus keresztáldozata által, és újjászületünk igazként, Isten gyermeke és barátjaként vö.: KEK 1987 kk. Szent Ágoston szerint ez nagyobb esemény a teremtésnél is, mert ”az ég és föld elmúlnak, de a választottak üdvössége és igazsága örök.” Adjon hálát a Nagy doxológia imádkozásával Istennek azért, hogy Önt választotta!
21. dec. 5. szerda „…sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére” Beszéljen vagy írjon valakinek az Úr Jézusról, esetleg küldjön egy Önnek kedves evangéliumi mondatot ajándékba!
22. dec. 6. csütörtök - Szent Miklós püspök „…fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.” Kérje Szent Miklós, „a hitnek szabálya” közbenjárását az erős hit kegyelméért Ön és családja számára!
23. dec. 7. péntek „Tegyétek fel az üdvösség sisakját,” – mely a fejünket védi az örök élet reményével. Ha valami kellemetlenség éri ma, vagy nagy kísértés éri, viselje türelemmel, Morus Szent Tamást utánozva: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”
24. dec. 8. szombat „…ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát!” Feltétlenül olvasson ma Szentírást, kérve a Szentlelket, hogy megértse Isten Önnek szóló üzenetét!
25. dec. 9. vasárnap - Szent Anna csodálatos foganása Imádkozzon ma a templomban (gyertyát vagy mécsest gyújtva, ha lehet) egy gyermektelen házaspárért!
26. dec. 10. hétfő Vezérfonalunk a héten a leendő vasárnapi evangélium: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten Országában!” (Lk 14,16-24) Tervezze meg, hogy a héten a szokotton és kötelezőn kívül hogyan juthatna el még egy alkalommal a templomba (reggeli Liturgiára, utrenyére vagy vecsernyére)!
27. dec. 11. kedd Szánjon 10 percet arra, hogy eszébe idézze, mi volt az, ami utoljára eltántorította a templomba menéstől, az imától vagy a gyónástól. Nevezze meg! Néhány veszélyforrást már felismert.
28. dec. 12. szerda „Hazugság, hogy van földi eledel, amely az ember éhségét csillapíthatná.” (Simon Weil)
Ma különösen ügyeljen arra, hogy megtartsa a böjtöt! Esetleg egy kicsit többet is vállalhatna az előírtnál.
29. dec. 13. csütörtök Tartson lelkiismeret-vizsgálatot pl. egy lelki tükör segítségével! Isten bennünket, méltatlanokat hívott meg a hivatalosak helyett. Köszönje ezt meg saját szavaival!
30. dec. 14. péntek Az Isten Országába való bejutásunk ára a kereszt. Díszítse fel az otthonában található keresztet, és tegyen előtte három metániát (mély meghajlást): Istenem, tisztíts meg engem bűneimtől ­* és irgalmazz nekem!
31. dec. 15. szombat „Még mindig van hely…” Hívjon valakit a holnapi Szent Liturgiára!
32. dec. 16. vasárnap - Ősatyák vasárnapja Adjon ma hálát a templomban az Üdvözítőnek, ha a tegnap meghívott jelen van! Ha nincs, válassza ki a jelenlévők közül azt, akinek a jelenlétére legkevésbé számított, és érte imádkozzék, mondjon köszönetet!
33. dec. 17. hétfő Velünk az Isten! Gondoljon vissza egy olyan alkalomra, amikor ezt nagyon erősen tudta vagy megtapasztalta!
34. dec. 18. kedd Meg tudna-e látogatni valakit, aki magányos? Tudna-e segíteni egy hajléktalanon 200 Ft-tól értékesebb támogatással? Kinek tudna örömet szerezni, akire nagyon ráfér?
35. dec. 19. szerda Vásárlás közben legyen nagyon türelmes!
36. dec. 20. csütörtök Imádkozzon 10 percet azokért, akik abortuszt fontolgatnak!
37. dec. 21. péntek Segítsen ma valakinek! (Ez lemondás: saját idejéről vagy terveiről. „Újratervezés…”)
38. dec. 22. szombat Ajándékot csomagolunk, lakást, szobát csinosítunk, ételeket készítünk: akinek készíti, munka közben érte imádkozzék!
39. dec. 23. vasárnap - Szentatyák vasárnapja Járjon utána, volt-e az ősei vagy ismerősei között, aki különösen szép, Istennek tetsző életet élt! Tegye ki a képét, a nevét, vagy egy tőle eredő mondatot abba a szobába, ahol majd a karácsonyfa is áll!
40. dec. 24. hétfő Régen szalmát terítettek a karácsonyi asztal alá, sőt, kinn is aludtak a Szent Családhoz hasonlóan az istállóban. Találjon ki valamit, amiből a családja ráérez a Szent Család szegénységére!

 

Örüljetek, győztünk!

 

Ezt kiáltotta a maratoni hírnök, mikor megérkezett. Magát nem kímélve sietett a jó hírrel. Örülj Ön is! Végigfutotta a maratont. Ha ez nem is volt tökéletes, ne feledje, ma nem az Ön győzelméről szól a jó hír, hanem Krisztuséról. Örüljön Vele, örüljön velünk!

 

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2023 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert