HÍRARCHÍVUM

Kurt Burnette a Passaic-i egyházmegye ötödik püspöke

Kurt Burnette a Passaic-i egyházmegye ötödik püspöke
2013. december 9. 08:10

Az Egyesült Államokban élő görögkatolikusok négy egyházmegyében élnek: Phoenix, Parma, Passaic és Pittsburg. Ez utóbbi püspöke William Skurla, aki 2012-ben lett a négy egyházmegye metropolitája. A Passaic-i egyházmegye már több éve várta, hogy saját püspöke legyen, s erre a feladatra Ferenc pápa ez év október 29-én Kurt Burnette, texas-i származású görögkatolikus áldozópapot nevezte ki.

Kurt Burnette 1956-ban született. Matematika tanári diplomát és doktori fokozatot szerzett 1978-ban. Tíz évvel később pappá szentelődött, de folytatta tanítói munkáját egészen 2004-ig. Egyházmegyéjében több parókián is szolgált, és börtönlelkészi feladatokat is ellátott. 2008-tól a metropólia szemináriumának rektora. Ez alatt Pittsburgh-ben egy ágyhoz kötött idős atyát szolgált ki.

A püspökszentelés december 3-án és 4-én William C. Skurla metropolita mellett John M. Kudrick (Parma) és Gerald N. Dino (Phoenix) püspöke közösen végezték. Az eseményre, természetesen más püspököket is hívtak. Jelen volt többek között Carlo Maria Vigano, az Egyesült Államok apostoli nunciusa, több más, latin és keleti szertartású (szír-malabár, kopt és melkita) főpap, Európából pedig Milan Sasik, munkácsi megyéspüspök, Milan Lach, eperjesi segédpüspök valamint a mi egyházmegyénk püspöke is, Kocsis Fülöp atya. Kurt püspök még egészen fiatalon, kispapként járt Magyarországon, 1988-ban. Fontosnak tartotta, hogy megismerje a gyökereit, végiglátogassa azt a területet, ahonnan ősei származtak. Nagyszülei a munkácsi egyházmegye területéről vándoroltak ki Amerikába. Kurt atya csupán néhány szót tud magyarul, de fontosnak tekinti és számon tartja a hozzánk fűzött kapcsolatát. Ezért is hívta meg a magyarországi püspök atyákat is. Fülöp püspök Atanáz atya és az egész magyar görögkatolikusság köszöntését is vitte magával.

A püspökszentelés december 3-án este a vecsernyével kezdődött. Ennek keretében mondta el a szentelendő a szokásos püspöki hitvallást, amelyben nem csak a Liturgiánkban is ismert Nicea-Konstantinápolyi Hiszekegyet kell elmondani, hanem ki kell egészíteni még két másik, ősi szöveggel, amely hosszasan részletezi az Egyház szentháromságtani és krisztológiai tanítását. Ennek megvallása szerves része a püspökké szentelésnek.

Másnap, december 4-én délután volt az ünnepélyes Szent Liturgia Passaic (New Jersey állam) görögkatolikus székesegyházában. A diakónusszentelés helye a Szent Liturgiában az anafora után, a Mindenszentek ekténiája előtt van, a papszentelés a nagybemenet után, a püspökszentelés pedig a kisbemenet után. A kisbemenetre itt csak a keleti rítusú püspökök léptek be a szentélybe és a néhány koncelebráló pap. A nuncius és a latin püspökök a szentélyen kívül ültek s ugyanitt vettek részt az ünnepélyes Szent Liturgián az egyházmegye papjai illetve a vendég papok. A szentbeszédben Gerald N. Dino phoenixi püspök Szent Miklós tropárjából kiindulva utalt a püspök feladataira: pásztor, tanító és pap, aki a hit szabályainak őrzőjeként Krisztus világosságával világoskodik. Ehhez azonban szükség van az alázatosságra, mivel az általunk árasztott világosságnak csupán eszközei és közvetítői vagyunk, hiszen a fényforrás maga az Isten.

A Szent Liturgia végén a metropolita és a szentelő püspökök a trónszékhez kísérték az újszenteltet, ott kapta meg a pásztorbotot és ünnepélyesen leült a püspöki székbe. Majd egyenként járultak hozzá az egyházmegye papjai és köszöntötték az 50 éves egyházmegye ötödik püspökét.

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg
  • Kép szöveg

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert