HÍRARCHÍVUM

Ifjúsági nap, magyar nyelvünk pártfogója emlékére

Ifjúsági nap, magyar nyelvünk pártfogója emlékére
2014. szeptember 17. 09:13

Szeptember 13-án első alkalommal került sor a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ), a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet (PCS) és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Királyházai Alapszervezetének szervezésében a hagyományteremtő céllal életre hívott Komjáthy Benedek Ifjúsági Nap. A királyházai Nyalábvár lábánál épült kápolna előtt, a keresztút közelségében megrendezett ifjúsági napon Komjáthy Benedekre emlékeztek a résztvevők, aki elsőként fordította le Pál apostol leveleit magyar nyelvre.

Az ifjúsági nap szentliturgiával vette kezdetét, amelyet a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Esperesi Kerületének áldozópapjai celebráltak. Szent Lukács evangéliumából a szeptember 8-ai kisasszonynap, Szűz Mária születésnapja emlékére szólt az ünnepre vonatkozó evangéliumi szakasz. Csirpák József salánki görögkatolikus áldozópap prédikációjában a Példabeszédek könyvéből idézett egy, az ünnepre vonatkozó részt: „A bölcsesség házat épített magának.” Emlékeztetett, hogy az ószövetségi Szentírás a bölcsességet Jézus Krisztusban szimbolizálja, s ez a bölcsesség Szűz Mária méhében épített házat magának. A Szűzanyát a mindenható megőrizte minden bűntől, hogy a világ megváltóját tisztán fogadhassa be. Tisztává kell tennünk szívünket, lelkünket, mert Isten azt akarja, hogy mindannyian templomaivá váljunk, s ennek megfelelően alakít bennünket. Hiszen, ahogy Pál apostol is írja: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

A liturgiát követően Kacsur András, a Kárpátaljai Megyei  Magyar Drámai Színház színművésze tolmácsolásában Komjáthy Benedek Pál apostol levelei magyarul című munkájából a rézmetsző Előszavának gondolatai hangzottak el: „Az lehetetlen, magyarok, hogy viszontagságos helyzetek miatt olyannyira elkeseredtetek, mint ahogyan azok az emberek szoktak, kik puszta létükért aggódnak, és ezért ne tartanátok kiváló és számotokra igen nagy haszonnal járó kezdeményezésnek, hogy jámbor emberek tevékenykedése révén lehetővé vált számotokra, hogy Isten választottjának, Pál apostolnak a szavait a ti nyelveteken olvashatjátok. Hatalmas lelki vigaszt, bátorságot és erőt ad nektek, ha jámbor módon fogadjátok, ahogyan illik.”

Kudlotyák Krisztina, a PCS igazgatója 2013. november 24-re emlékezett: amikor a Komjáthy Benedek tiszteletére, aki 1532-ben a királyházi Nyalábvárban fordította le a páli leveleket magyar nyelvre, emléktáblát állított a PCS, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete és Magyarország Beregszászi Konzulátusa a római katolikus kápolna falán, kulturális zarándokhellyé nyilvánítva a várromot. Az avatóünnepségen elhangzott: a hit és a nyelv az, ami megtartja közösségünket. Az ifjúsági nap célja ezért a hitben való gyarapodás, tiszteletadás magyar nyelvünk egyik őrzője előtt. Egyúttal pedig üzenet a fiataloknak, hogy anyanyelvünk azért is fontos, mert hűen tükrözi identitásunkat.

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta: az eseményen a résztvevők megtapasztalhatják a közösség erejét és az együtt töltött idő örömét. Ezen értékek ma, a háborús időkben különösen fontosak. A magyar kormány minden körülmények között kiáll a kárpátaljai magyarságért, amelynek összetartásából és kitartásából, ahogy azt államtitkár asszony hangsúlyozta, az anyaország is erőt meríthet. Mint mondta, a tolerancián túl saját közösségünk értékei, az összetartozás és a közösségek ereje is kiemelten fontos, hiszen csak akkor tudunk valóban elfogadni és megbecsülni másokat, ha tisztában vagyunk saját értékeinkkel. „Európainak lenni, és közben megmaradni magyarnak – ez a külhoni magyarság egyik legfőbb kihívása” – hangsúlyozta. Ennek teljesítéséhez ragaszkodnunk kell örökségünkhöz, anyanyelvünkhöz és annak minél szélesebb körű alkalmazásához, iskoláinkhoz, templomainkhoz, úgy, ahogyan tették azt egyházaink a legnehezebb időkben is. Mert ahogyan Jakab apostol mondja: „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az élet koronáját, amelyet az Úr ígért az őt szeretőknek.”

Dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnök asszonya arra emlékezett, hogy Komjáthy Benedek korában sok vita zajlott a keresztények között is, de bibliafordítása révén segített megtalálni a közös utat, s ennek köszönhetően a görög, a római és a református egyház is tiszteli őt. Munkája sikerességét mutatja, hogy 500 év elteltével is értjük korabeli szavait. Ez pedig nem sok nemzetre, nyelvre igaz. A Pál apostol leveleiben olvasható Szeretet himnuszának mondandója ma is aktuális: szeretnünk kell egymást, s megértenünk, hogy egymásra vagyunk utalva. Az elnök asszony kiemelte, hogy a búcsú egyúttal üzenet és imádság is azért, hogy e nehéz időkben keresztény a keresztényt megértse, megbékéljünk egymással, a szeretet munkálkodjon mindannyiunkban. S ha a fiatalság felkarolja az elindult kezdeményezést, jó esély van arra, hogy újabb 500 esztendő elteltével is értjük Komjáthy Benedek szavait, mert nyelvünk, magyarságunk fennmarad.

Demkó Ferenc, a Beregszászi Esperesi Kerület esperese arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy nyelvünkön túl a görög egyház liturgiája jórészt változatlan maradt, s amit a hívek abban hallanak, amit őseink elkezdtek felépíteni, azt a mai napig sajátunknak mondhatjuk, ettől lettünk azok, akik vagyunk.

A rendezvényen jelen volt Lévy Karina, a KMKSZ Királyházai Alapszervezetének elnöke, Varga Ferenc ungvári és Bozsik Béla beregszászi konzul is.

A beszédeket a Komjáthy Benedek-emléktábla megkoszorúzása, a Szeretet himnuszának meghallgatása (Kacsur András tolmácsolásában) és a Szózat eléneklése zárta, majd kezdetét vette a búcsúi forgatag. A több mint 300 érdeklődőt bőrdíszművesek, kézművesek, különböző játékok várták. Az Ungvárról érkezett Trinitas Band és Rácz István benei római katolikus plébános hittanosaival dicsőítő énekeket adott elő, ezzel ápolva nemcsak nyelvünket, de hitünket is. Ábrány Krisztián sislóci görögkatolikus parochus elmélkedésében arról szólt, hogy hitünk érdekében fontos, hogy melegségre leljünk Isten közelségében, s ha ezt megtaláltuk, akkor van esélyünk arra, hogy másoknak is továbbadjuk.

Az I. Komjáthy Benedek Ifjúsági Nap fergeteges táncházzal zárult, amely során a talpalávalóról és a jó hangulatról a Kokas Banda tagjai gondoskodtak.

„Hála néked, Komjáthy Benedek,/fordítója páli leveleknek./Magyar nyelvünk ősi pártfogója/emlékünkben őrizünk.”

Espán Rita

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert