HÍRARCHÍVUM

Nagy öröm a görögkatolikus egyházban – beiktatták az első metropolitát

Nagy öröm a görögkatolikus egyházban – beiktatták az első metropolitát
2015. június 12. 22:05

A Hajdúdorogi Egyházmegyét 1912. május 6-án alapította Ferenc József király, amelyet ugyanazon év június 8-án kanonizált X. Piusz pápa Christifideles Graeci kezdetű bullájával.

Ferenc pápa 2015. március 19-én a Magyarországon élő bizánci rítusú katolikus (más néven: görögkatolikus) hívek számára megalapította Debrecen székhellyel a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat. A Hajdúdorogi Egyházmegyét Metropolitai Egyház rangjára emelte, amit ismertebb terminussal Főegyházmegyének lehet nevezni. A Miskolci Apostoli Exarchátust Egyházmegyei rangra emelte, és ugyanakkor létrehozta a Nyíregyházi Egyházmegyét is, amelyeket alárendelt a Hajdúdorogi Metropolitai Egyháznak. Ezzel a görögkatolikusok régi vágya teljesült.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita beiktatását 2015. június 12-én a 17 órakor kezdődő vecsernyét követően S.E.R. Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius úr végezte, aki ismertette a Metropólia, a Hajdúdorogi Főegyházmegye bulláit (alapító okiratait), majd felolvasta Kocsis Fülöp érsek-metropolitai kinevezésének bulláját is.

Az ünnepségen jelen volt még Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek, Ternyák Csaba egri érsek, Ihor Vozniak lembergi görögkatolikus metropolita, Keresztes Szilárd nyugalmazott püspök, Nándor Bosák debrecen-nyíregyházi püspök, Djura Džudžar kőrösi apostoli exarcha, Hlib Lonchyna londoni görögkatolikus exarcha, Milan Šašik munkácsi görögkatolikus püspök, Udvardy Görgy pécsi püspök, Varga Lajos segédpüspök, Vasile Bizău máramarosi görögkatolikus püspök és Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus püspök és több állami vezető.

 


 

Találjunk egységre! –beiktatták a Hajdúdorogi Metropolitát

 

Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, a Szentszék magyarországi nagykövete örömmel tett eleget annak a feladatnak, mellyel Ferenc pápa megbízta. Ez a feladat nem más, mint a Hajdúdorogi Metropólia számára a megalapításról szóló bullák kihirdetése és átadása.

A Szentatya meghallgatta a hívek kívánságát és meggyőződött arról, hogy a Magyarországi Görögkatolikus Egyház eljutott odáig, hogy sajátjogú egyházzá váljon. Ez a döntés egyrészt elismerés és bátorítás, hogy az új struktúra keretein belül minél mélyebben megélhessük hitünket.

Az első bullában kihirdette a Hajdúdorogi Metropólia alapítását debreceni székhellyel, székesegyházává az Istenszülő oltalmáról elnevezett Attila téri templomot tette.

A második bullában a hajdúdorogi püspöki széket metropóliai székké emelte saját jogokkal és kötelezettségekkel a keleti egyházak törvénykönyve szerint debreceni székhellyel.

A harmadik bulla Fülöp érsek-metropolita kinevezését tartalmazta. Ferenc pápa a hajdúdorogi eparchia püspökét a Hajdúdorogi Metropólia első kinevezett érsekévé tette, minek utána megbizonyosodott róla, hogy a hajdúdorogi egyházmegye püspökeként a rá bízott nyájjal dicséretesen munkálkodott.

„Ünnep és az öröm pillanata ez, teljes közösséggel tanítsd, vezesd Krisztushoz a rád bízott nyájat, hirdesd az evangéliumot” –zárta gondolatait a nuncius.

Ezt követően Erdő Péter a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke köszöntötte Fülöp érseket. Öröm és megtiszteltetés számunkra a Hajdúdorogi Metropólia megalapítása, akik különleges gazdagságot hordoznak szertartásukban, a bizánci közösséghez való tartozásban.

Bosák Nándor Debrecen római katolikus püspöke huszonkét éves püspöki múltjával utalt rá, hogy katolikus püspöknek lenni nagy kihívás Debrecenben. Kívánsága, hogy összetartásban , egyirányba vezesse a közösséget, s rajta keresztül a várost.

Fekete Károly őszinte, testvéri szeretettel és Antóniosz atya bölcsességével köszöntette az újonnan kinevezett érseket. „Bárhová mész, mindig Isten legyen szemed előtt, bármit teszel, a Szent Írásokból bizonyítsd, és ahol egyszer letelepszel, ne távozz onnan hamarosan”

A köszöntők után Fülöp érsek-metropolita szólt a jelenlévőkhöz. „Az nem lehet, hogy Isten igéje meghiúsuljon!”- olvasható Szent Pál rómaiakhoz írt levelében, s ezen sorokkal kezdte trónfoglaló beszédét Fülöp metropolita is.

Ha hiszünk abban, hogy a mai esemény Isten akarata szerint van - és miért ne hinnénk ebben -, ki kell fürkészni, meg kell találni mi a célja Istenek ezzel a nagy ajándékkal - mondta Kocsis Fülöp. „Sokat bíztál ránk. De mit vársz tőlünk?” Tette fel a kérdést a metropolita, majd rögtön megválaszolta: „az egység munkálását az Istennel való együttműködésbe, segítsük és vezessük a ránk bízottakat.

A több egyházmegyét egybefogó metropólia vezetőjének mi más lehet a feladata, mint ennek az egységnek a munkálása? Krisztus meghívott bennünket a legmagasztosabb egységre, a vele való teljes közösségre, a Szentháromság belső életében, isteni boldogságában való részesülésre. Találjunk egységre az egyházi életünkben a teológiával, a liturgiával és a lelkiséggel; találjunk egységre őseinkkel, akik a legnagyobb kincsünket a hitet hagyományozták ránk; találjunk egységre honfitársainkkal, akiket éppen sajátos karizmáinkkal gazdagíthatunk; találjunk egységre egymással, Magyarországon élő sokféle gondolkodású katolikus hittestvérünkkel; találjunk egységre más felekezetűekkel – ebben Debrecen székvárosa különleges lehetőséget biztosít –, találjunk egységre keleti keresztény testvéreinkkel, akik közül sokakat éppen mai korunkban annyi súlyos megpróbáltatás ér.

Terveiről szólva a metropolita kifejtette, hogy „görögkatolikus egyházunk eddig szépen teljesített a rászorulók támogatásában, de egészen bizonyos, hogy ennél még többet vár tőlünk az Isten. Különösen most, e testi-lelki gazdagodás nyomán. Bízom abban, hogy itt, Debrecenben, de az egész egyházmegyében és az egész országban is továbbra részt vállalhatunk a szegények megsegítésében, mégpedig önmagunk értük való föláldozása által. E nélkül értéktelen lenne a gyarapodásunk, hiteltelen minden lelki és pasztorális törekvésünk, e nélkül üres maradna a metropóliánk.

A metropolita egymagában annyit sem ér, mint egy elszáradt fűszál. De ha testvérei és társai vannak, akkor kivirágzik és képes felvirágoztatni egy egész országnyi metropóliát. Ezt szeretném elérni, ezen szeretnék munkálkodni. Ehhez kérem mindnyájunkra a Pócsi Istenszülőnek, a Boldogságos Szűz Máriának, Magyarok Nagyasszonyának mindnyájunkat átölelő szeretetét és a Mindenható Isten végtelen áldását. Amen”

Éljen soká, éljen soká… hangzott az ének a Lautitia kórustól a bevonulás alatt. Éljen soká a Hajdúdorogi Metropólia első metropolitája, hogy társaival együtt a Hajdúdorogi Metropóliát felvirágoztassa.


Juhász Éva

Fotó: Szabó Sándor 

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg
 • Kép szöveg

Csatolt dokumentum(ok):

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2022 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert