HÍRARCHÍVUM

Böjti gondolatok

Böjti gondolatok
2016. február 9. 08:43

1. A böjt által Isten előtt megigazulsz.

Nagy Szent Bazil

145-150. zsoltár

 

2. Aki a böjt fegyverébe van öltözve, minden időben felhevül a buzgóságtól. Mert a buzgólkodó Illés is amikor felbuzdult Isten törvényeiért, teljesen a böjtben élt.

Szíriai Izsák

141-144. zsoltár

 

3. Amiről lemondok, azt az Istennek adom. Ő pedig szívesen fogadja szeretetemet, mely erre az ajándékozásra késztet.

Nagy Szent Bazil

137-140. zsoltár

 

4. Jobb megtörődni lelkileg és nem adni át testünket a fényűzésnek.

Nagy Szent Bazil

135-136. zsoltár

 

5. Az imádságot éppen a böjt idején végezzük figyelemmel, mert akkor a léleknek könnyű, semmi nem nyomja, és nem adja át magát az élvezetek veszedelmes terhének.

Aranyszájú Szent János

127-134. zsoltár

 

6. Ezerszer boldogabbnak neveznem az evőt, mint az igaztalanságot cselekvő böjtölőt.

Aranyszájú Szent János

119-126. zsoltár

 

7. Nem látjátok-e, hogy a fényűző asztaloktól és mértéktelen étkezésektől megszámlálhatatlan betegségek származnak?

Aranyszájú Szent János

118. zsoltár

 

8. Minél nagyobb mértékben terheljük meg a testet, annál könnyebb lesz a teher, melyet a lélek hordoz!

Szent Bernát

114-117. zsoltár

 

9. Sanyargasd testedet, és le fogod győzni az ördögöt!

Szent Ágoston

111-113. zsoltár

 

10. A bőjt nyújtja a gyengeségben is megtapasztalható erőt.

Teológus Új Szent Simeon

108-110. zsoltár

 

11. Bármilyen erényt építesz a böjt alapjára, az megingathatatlan és rendíthetetlen lesz, mint a szilárd kőre épített épület.

Teológus Új Szent Simeon

106-107. zsoltár

 

12. Azért nyújtották nekünk az atyák is a böjt küzdőterét, s adták nekünk a bűnbánat idejét, hogy megtisztítva és megmosva magunkat így közeledjünk a Szentséghez.

Aranyszájú Szent János

104-105. zsoltár

 

13. Itt egyáltalán nem gátol bennünket a testi gyöngeség, béküljön ki ellenségeivel, űzzön ki szívéből minden gonosz emléket. Ha ezt teljesíteni fogja, igazi böjtöt tart, olyat, amilyet éppen az Úr is kíván tőlünk.

Aranyszájú Szent János

102-103. zsoltár

 

14. Aki ételt eszik, és nem tud böjtölni, az adja át magát a bőséges irgalmasságnak, végezzen jámbor imákat, mutasson megfeszített buzgalmat Isten igéjének hallgatásában.

Aranyszájú Szent János

98-101. zsoltár

 

15. Azt gondolom, hogy a legjobb rendtartás jele: követni a megállapított szabályokat.

Nagy Szent Bazil

94-97. zsoltár

 

16. Figyelmet kell fordítani arra, hogy a megtartóztatás mértéktelenségével el ne gyöngítsük a testi erőt, és ne tegyük a testet restté és tétlenné a fontosabb elfoglaltságokra.

Nagy Szent Bazil

90-93. zsoltár

 

17. Nincs olyan nagy gonoszság, melyet az önmegtagadás által kiengesztelni és alamizsna által eltörölni ne lehetne.

Szent Ambrus

88-89. zsoltár

 

18. Az ételtől való megtartóztatást Ő azért parancsolja, hogy megfékezzük a test vágyait és engedelmessé tegyük azt a parancsok megtartására.

Aranyszájú szent János

83-87. zsoltár

 

19. Az ördögnek ugyan hatalmában van a bűnre vivő indulatot benned felgyújtani, ám egyedül rajtad áll, hogy beleegyezel-e, vagy ellenállsz.

Szent Bernát

78-82. zsoltár

 

20. Az a testi böjt, amikor a gyomor tartózkodik az ételtől, italtól. A lelki böjt az, amikor a lélek megtartóztatja magát a rossz gondolatoktól, cselekedetektől, szavaktól.

Zadoni Tichon

77. zsoltár

 

21. Nem csekély dolog magunkat a csekélységekben is megtagadni.

Kempis Tamás

73-76. zsoltár

 

22. Az erényes cselekedetek inkább meggyőzőek, mint a csodák.

Aranyszájú Szent János

70-72. zsoltár

 

23. Ha olvasáshoz kezdesz, ne annyira az isteni dolgok ismeretét, mint inkább azok ízét keresd.

Szent Bernát

68-69. zsoltár

 

24. A lelki olvasmány megszenteli a lelket és bőven árasztja rá a Szentlélek kegyelmét.

Aranyszájú Szent János

65-67. zsoltár

 

25. Többet ér a példa, mint a szó, és a tett jobb tanítómester a nyelvnél.

Nagy Szent Leó

60-64. zsoltár

 

26. Isten igéje tiszta, és tisztává teszi azokat, kik benne gyönyörködnek.

Szalézi Szent Ferenc

55-59. zsoltár

 

27. A test nem rossz, ha bűnre nem használjuk.

Szent Ágoston

49-54. zsoltár

 

28. Ne legyünk mértéktelenek, ez mindig nagyban elősegíti testünk egészségét és erejét.

Aranyszájú Szent János

45-48. zsoltár

 

29.  Megsérültünk a bűn által, meggyógyulunk a bűnbánat által, de a bűnbánat, böjt nélkül nem igazi.

Nagy Szent Bazil

41-44. zsoltár

 

30. Ha Éva böjtölt volna és nem evett volna a fáról, most nem lenne szükségünk böjtre.

Nagy Szent Bazil

37-40. zsoltár

 

31. A böjt régi adomány, a böjt az atyák kincse. Egyidős az emberiséggel. Ádám ezt az első parancsot vette: A jó és rossz tudás fájáról ne egyél Gen. 2, l7. Ez pedig, hogy „ne egyél” a böjt és a megtartóztatás parancsa.

Nagy Szent Bazil

35-36. zsoltár

 

32. A böjtölők asztaláról kölcsönözd magadnak az élet orvosságát és serkented fel az elhalásból lelkedet.

Szíriai Izsák

32-34. zsoltár

 

33. A böjt az alázatosság anyja, minden bölcsesség forrása, a böjt minden jónak anyja, a tisztaságnak és minden erénynek tanítója.

Aranyszájú Szent János

29-31. zsoltár

 

34. Amint az egészséges szemek számára természetes a látási vágy, úgy a józanul teljesített böjt számára természetes az imádságvágy.

Szíriai Izsák

24-28. zsoltár

 

35. Aki gyomrának szolgál, és eközben le akarja győzni a rossz lelket, az hasonló a tüzet olajjal oltó emberhez.

Lépcsős Szent János

21-23. zsoltár

 

36. A böjtölőnek tartózkodni kell az ételtől, de mindenekelőtt a bűntől.

Aranyszájú Szent János

18-20. zsoltár

 

37. Amint a madár nem tud repülni szárnyai segítsége nélkül, úgy a böjt sem folyhat az imádság és irgalmasság két szárnya nélkül.

Aranyszájú Szent János

16-17. zsoltár


38. A böjttel mindig egyesíteni kell az imádságot.

Szíriai Izsák

10-15. zsoltár

 

39. A böjt célja a tiszta áldozás.

Aranyszájú Szent János

7-9. zsoltár

 

40. A böjt minden lelki tevékenység kezdete és alapja.

Teológus Új Szent Simeon

1-6. zsoltár

 

Lázár szombat

Lázár, Márta és Mária közbenjárására méltass minket is arra, emberszerető Urunk, hogy szemlélhessük keresztedet és szenvedéseidet, és a te feltámadásod tündöklő és királyi napját.

(utrenyei kánon tropárja)

Virágvasárnap

Tapsoljunk, hívek, összhangzóan, vigyünk erény-ágakat mi is, mint a gyermekek, Krisztusnak, lengessük neki az Istennek tetsző cselekedetek kendőjét, s fogadjuk be magunkba őt titokzatosan!

(kisvecsernyei sztihira)

Nagyhétfő

Fölékesített menyegzős termedet látom, Üdvözítőm, de nincs menyegzős öltönyöm, hogy oda bejuthassak. Tedd ragyogóvá lelkem öltözékét, fényárasztó, és üdvözíts engem!

(fényének)

Nagykedd

Világítson lámpásod, mint hajdan a szüzeké, s legyen bőven megtöltve könyörületesség olajával, hogy nyitott ajtót találj, lelkem, Krisztus menyegzős terme felé!

 (kis esti zsolozsma kánonjának tropárja)

Nagyszerda

A drága kenetet a bűnös asszony a könnyeivel keverte, és miután lábadat megcsókolta, szeplőtelen lábaidra öntötte. Neki azonnal megtisztulást adtál, ki érettünk szenvedtél. Ajándékozz nekünk is bocsánatot, és üdvözíts minket!

 (dicséreti sztihira)

Nagycsütörtök

Alázkodjunk meg egymás előtt, s mossuk meg egymás lábát, mert Krisztus is azt parancsolta tanítványainak, de nem hallgatott rá Júdás, a szolga és csaló.

(ikosz)

Nagypéntek

Leborulunk a te kínszenvedésed előtt, Krisztus. Mutasd meg nekünk a te dicső föltámadásodat is!

(IX. királyi imaóra) 


Hajdúdorogi Főegyházmegye

Hajdúdorogi Egyházmegye hírarchívum

ÖN ITT VAN JELENLEG:

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert