LITURGICAL CALENDAR

7. hang

1Jn 4,12-19

Atyámfiai! Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és szeretete tökéletes bennünk. Abból ismerjük meg, hogy benne lakunk és ő mibennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk. Mi pedig láttuk, és tanúságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy »Jézus az Isten Fia«, abban Isten benne marad és ő Istenben. Megismertük, és hittünk a szeretetben, mellyel Isten szeret bennünket.
Szeretet az Isten; aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne. Isten szeretete azzal lesz teljes bennünk, hogy az ítélet napján is lesz reményünk. Mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem tökéletes a szeretetben. Szeressük tehát Istent, mert Isten előbb szeretett minket.Jn 19,25-27; 21,24-25

Azon időben Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Ez az a tanítvány, aki ezekről tanúságot tett és megírta ezeket. Tudjuk, hogy igaz a tanúsága. Jézus még sok egyebet is tett. Ha azonban valaki mind le akarná írni - azt hiszem -, annyi könyvet kellene írnia, hogy nem tudná az egész világ sem befogadni.
Szent János apostol és evangélista elköltözése

A galileai Betszaidában született János apostol az idősebb Jakab apostol öccse. Az apostolok között kiváltságos helyzete volt, hiszen az elsők között hívta meg Jézus, és mint az Úr „szeretett tanítványa” és negyedik evangélistája maradt meg a keresztény egyház emlékezetében. Először Keresztelő János tanítványai közé tartozhatott a testvérével együtt, majd Jézus tanítványai lettek. Szemtanúi voltak Urunk színeváltozásának. Halálát az első század végére tehetjük, miután egy korábbi merénylet ellene és a forró olajjal telt üstben való elégetés nem sikerült. Így teljesedett be az evangéliumának végén Jézustól idézett utolsó jövendölés. Talán épp ezért a mai napon nem a halálát, hanem egy másik helyre való átköltözését ünnepeljük.Liturgikus naptár RSS-csatorna Ágyazza be Liturgikus naptár RSS-csatornánkat saját honlapjára, hogy mindig az aktuális szakaszok jelenjenek meg az Ön honlapján is!

HERE YOU ARE: SPIRITUALITY / LITURGICAL CALENDAR

BACK TO TOP


FOLLOW US ALSO IN THE SOCIAL MEDIA:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2017 Eparchy of Nyíregyháza

Development: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert