Egyházmegyénk törtétene


A Nyíregyházi Egyházmegye rövid története

Ferenc pápa 2015. március 20-án megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat, amely a hajdani Hajdúdorogi Egyházmegyéből és a Miskolci Exarchátusból jött létre. Ugyanakkor a Metropolitai Egyház alá rendelve Nyíregyháza székhellyel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási területével megegyezően megalapította a Nyíregyházi Egyházmegyét. Az egyelőre még betöltetlen püspöki székkel rendelkező Nyíregyházi Eparchia élére Orosz Atanázt nevezte ki apostoli kormányzónak.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét lefedő Nyíregyházi Egyházmegye területén a 2011-es népszámlálási adatok szerint 552 ezerre tehető a lakosság lélekszáma. A népesség körében a lélekszám tekintetében csökkenés tapasztalható. Településeink egy részében az elöregedés tapasztalható. Csökken a házasok aránya, mind a nők, mind a férfiak körében. Emelkedik a nőtlenek, hajadonok, özvegyek és elváltak száma. Csökken a gyermekek száma is, akik közül viszont aránylag sokan védelemre szorulnak.

Ezek a problémák nem csak a közélet vezetőit állítják megoldandó feladatok elé, hanem egyházunk is jelentős részt vállal a közösségek fejlesztésében, a különböző korosztályok mentális szellemi erkölcsi és egészségi problémáinak segítésében.

Egyházmegyénk hierarchája, papsága és egyházközségei komoly részt vállalnak az oktatási, nevelési feladatok végzésében, óvodák általános iskolák és középiskolák működtetésében. Az erkölcsi nevelésben és gyermekvédelemben történő részvállalás mellett a fiatalok felkeresésében, közösségalakításában is buzgón tevékenykednek egyházmegyénk papjai. Részt veszünk a hálózati közösségfejlesztés munkájában.

Gondoskodunk az idősebb korosztályról is mind lelki és fizikai szempontból. Idősek otthonait tartjuk fenn és működtetjük és számos parókiánkról házi segítségnyújtást biztosítunk az idősek és betegek számára.

Egyházmegyénk vezetése evangéliumi alapon vállalja fel a rászorulók megsegítését, ugyanakkor mindig figyelemmel tartja azokat a tendenciákat, amelyeket kormányzatunk a lakosság problémáinak érdekében fontosnak tart, ezen feladatok megvalósításában részt vállal. A hátrányos helyzetűek számára felzárkózási, lelki és mentálhigiénés támogatást biztosít.

A Nyíregyházi Egyházmegye vezetői

Szocska A. Ábel OSBM

Szocska A. Ábel OSBM

Született Nagyszőlősön, 1972. szeptember 24-én.
Szerzetesi nagy fogadalmat tett Máriapócson 2001. július 20-án, Szent Illés próféta ünnepén.
Pappá szentelték Máriapócson, 2001. szeptember 30-án.
Budapest-Kispesten helyettes lelkész 2001-től 2002-ig.
A Nagy Szent Bazil Rend máriapócsi monostorának házfőnöke 2002 és 2004 között.
Budapest-Kispesten parókus 2004-től 2008-ig.
A Nagy Szent Bazil Rend Szent István Tartományának tartományfőnöke 2008 és 2012 között.
Máriapócsi parókus 2009-től 2011-ig.
A Miskolci Apostoli Exarchátus ökonómusa és első helynöke 2012 és 2015 között.
A Nagy Szent Bazil Rend Szent István Tartományának tartományfőnöke 2016-tól.
Ferenc pápa 2015. október 21-én a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzójává nevezte ki.
Ferenc pápa 2018. április 7-én kinevezte a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökévé, beiktatására 2018. május 10-én került sor a nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Székesegyházban.

Jelmondata: „Segítségeddel”

Orosz Atanáz

Orosz Atanáz

Született: Nyíregyházán, 1960. május 11-én.
Pappá szentelték Budapesten, 1985. augusztus 4-én.
XVI. Benedek pápa a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök-exarchájává nevezte ki 2011. március 5-én.
Püspökké szentelték Miskolcon, 2011. május 21-én.
Ferenc pápa 2015. március 19-én a Miskolci Egyházmegye első megyéspüspökévé és az újonnan megalapított Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzójává nevezte ki.
A Nyíregyházi Egyházmegye első apostoli kormányzója 2015. március 19-től 2015. október 21-ig.

Jelmondata: „Szeretlek téged, Uram!”

A Nyíregyházi Egyházmegye Alapító bullája

FERENC PÜSPÖK, ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA
a dolgok örök emlékezetéül.

A Magyarországon élő bizánci szertartású krisztushívők lelki java és kormányzása előmozdítása érdekében szükségesnek látszik számukra eparchiát alapítani. Miután meghallgattuk tiszteletreméltó testvérünket, a Keleti Egyházak Kongregációja bíboros- prefektusát a következőket határoztuk el. A Hajdúdorogi Érsek joghatósága alatt álló területekből kihasítva azokat, melyek megegyeznek Szabolcs-Szatmár-Bereg közigazgatási területével, legfőbb apostoli hatalmunknál fogva megalapítjuk a Nyíregyházi Eparchiát, minden jogával és kötelezettségével, azt a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház alá rendeljük, székhelyét Nyíregyháza városába helyezzük, székesegyházának pedig a Szent Miklós, mürai püspök tiszteletére épült templomot rendeljük. A Hajdúdorogi Főegyházmegye minden, a fent nevezett terület parókiáin szolgáló papja az új eparchiába inkardinálódik. Hasonlóképpen az ugyanazon terület parókiáiból származó papnövendékek az új egyházkormányzati egységhez tartoznak. Felépítése és adminisztrációja feleljen meg a Keleti Egyházak Törvénykönyve normáinak. Amit megparancsolunk, hajtassék végre, a végrehajtásról pedig készüljenek el az ilyenkor szokásos okmányok, s küldessenek el a Keleti Egyházak Kongregációjához. Azt akarjuk, hogy ezen Apostoli Konstitúció most hatályba lépjen és a jövőben hatályban maradjon, minden ellenkező dolog ellenére.

Kelt Rómában, Szent Péternél, március hó tizenkilencedik napján, Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének és az Egyetemes Egyház patrónusának főünnepén, az Úr kétezer-tizenötödik esztendejében, pápaságunk harmadik évében.

ÖN ITT VAN JELENLEG: EGYHÁZMEGYÉNK TÖRTÉNETE

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert