Újfehértó

Újfehértó

Esperesi kerület:Újfehértói Esperesi Kerület
A parókia címe:4244 Újfehértó, Vasvári Pál utca 20.
Postacím:4244 Újfehértó, Vasvári Pál utca 20.
Telefonszám:(42) 290 165
Titulus:Örömhírvétel
Templombúcsú:március 25.
Alapítás éve:XVIII. sz. eleje
Anyakönyvek:1820
Szertartásrend:Szombat 17.30 vecsernye Vasárnap 7.00 Liturgia 7.30 Utrenye (reggeli Istentisztelet) 8.30 Diákmise 10.00 Liturgia 15.00 Vecsernye (esti Istentisztelet) Hétköznap 7.00 Liturgia 17.30 Liturgia Hétköznapra eső ünnepekkor 7.00 Liturgia 8.30 Liturgia 17.30 Liturgia Télen az esti szertartások egy órával korábban kezdődnek!
Az egyházközség rövid bemutatása:Az első bizánci szertartású lakosok 1630-ban érkeztek ide Hajdúböszörményből. A róluk Rácz-Fejértónak nevezett településre később ruszin, majd román nemzetiségű görögkatolikusok is letelepedtek. Egy 1705-ben készült feljegyzés György nevű papjukat említi. A betelepült románoknak 1751-ben már saját papjuk és templomuk volt. Az 1747-es összeírás még egy omladozó fatemplomról ír, s megjegyzi, hogy a közösség új templomot szándékozik építeni. A négy évvel későbbi feljegyzés már új, rutén fatemplomot említ (címünnepe: Szűz Mária örömhírvétele), míg román templomként említi az ősi, tűzvész után felújított és Olsavszky Mánuel püspök által megszentelt fatemplomot (címünnepe: Szent Mihály főangyal). Ekkor a rutén parókiához ötven, a románhoz pedig harminc gyónásra képes hívő tartozott. A század végére mindkét parókia létszáma jelentősen emelkedett. 1806-ban egyesítették a két parókiát, 1809-ben a hívek már új templom építését határozták el. Ma is álló kőtemplomuk alapkövét 1821-ben tették le, felszentelése 1832-ben történt meg. A templomhoz 1858-ban tornyot építettek. Teljes ikonosztázionját, oltárait a Rétay és Benedek Műintézet készítette 1913-ban Budapesten, a falképeket Takács István festette 1954-ben. 2009-ben a pócsi kegykép kétszer is megpihent a templomban, a templomban található kegyképmásolat Makláry Zsolt munkája.
A templom/kápolna címe:

4244 Újfehértó, Vasvári Pál utca 18 (templom)

Templomépítés:1821-1832
Filiák és misézőhelyek:
A parókiához tartozó összes település:
Szociális alapszolgáltatás:II. János Pál Szolgálat
Szolgálattevő személy(ek):
2022- Gémes Pétersegédlelkész
2023-dr. Sivadó Csabaparókus
2023- Mosztockij Sándorlelkipásztori kisegítő
Eddigi szolgálattevők:
1942-1947 Mohai Gábor Istvánhitoktató
1943-1958 Rogoz Györgysegédlelkész
1946-1948 Bobonka Miklóshitoktató, mint tanulmányvégzett papnövendék
1947-1948 Turzán Dezsőhitoktató
1948-1955dr. Nagy Bélahitoktató
1948-1950dr. Hollós Jánoshitoktató
1955-1958 Papp Zoltánhitoktató
1958-1958dr. Kriskó Györgyhitoktató
1958-1962 Papp Zoltánsegédlelkész
1958-1961 Kalotai Lászlósegédlelkész
1962-1967 Terdik Mihály segédlelkész
1968-1973 Damjanovics Pálsegédlelkész
1973-1975dr. Szarka Jánossegédlelkész
1975-1978 Lipusz Gézasegédlelkész
1978-1982dr. Cselényi István Gábormásodlelkész
1982-1985 Fekete Andrássegédlelkész
1985-1987 Zolcsák Miklóssegédlelkész
1987-1989 Kabály János segédlelkész
1989-1992 Tóth Eleksegédlelkész
1992-1997 Szabó Gábor segédlelkész
1993-2005dr. Kiss Andorparókus
1997-2002 Demkó Istvánsegédlelkész
2002-2005 Máté Csaba segédlelkész
2003-2004 Egri Tiborhitoktató
2005-2007 Bodnár Dániel Csabasegédlelkész
2005-2023 Kocsis Antal parókus
2007-2009dr. Szarka Gergely segédlelkész
2009-2010 Boksay Péterlelkipásztori kisegítő
2010-2016 Virág László segédlelkész
2014-2014 Baráth Gábordiakónus
2016-2017 Iski Péterlelkipásztori kisegítő
2017-2022 Iski Pétersegédlelkész
2021-2022 Pásztor Richárdlelkipásztori kisegítő
2022-2022 Gémes Péterdiakónus
2022- Gémes Pétersegédlelkész
2023-dr. Sivadó Csabaparókus
2023- Mosztockij Sándorlelkipásztori kisegítőKAPCSOLÓDÓ

HÍREK

Nemzeti Filharmonikusok – 100 koncert, 100 helyszín

Búcsú dr. Cselényi István Gábor atyától

Oltalom-hét Újfehértón

A Missziós Kereszt a Nyíregyházi Egyházmegyéből indul országjáró útjára

VIDEÓK

„Vesd az Úrra gondodat” – Gémes Péter papszentelése Újfehértón

ÖN ITT VAN JELENLEG: PARÓKIÁK

VISSZA A TETEJÉRE


KÖVESSEN MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN IS:

Széchenyi 2020 Beruházások

© 2015-2024 Nyíregyházi Egyházmegye

Fejlesztés: Gerner Attila, Zadubenszki Norbert