A Hodászi Cigányegyházközség Tanodája

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.1-15-2015-01067
A kedvezményezett neve: Nyíregyházi Egyházmegye
A projekt címe: A Hodászi Cigányegyházközség Tanodája
A szerződött támogatás összege: 29 655 356 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja a Hodászi Egyházközséghez tartozó halmozottan hátrányos helyzetű és tanulási problémákkal küzdő tanulók számára olyan tanulási környezetet biztosítani, mely az iskolai lemorzsolódást csökkenti, hogy nagyobb eséllyel jussanak el az érettségiig, illetve szakmaszerzésig.
Fontos cél a munkaerő-piaci esélyeik növelése is. A projekt 30 fő roma,
halmozottan hátrányos helyzetű 3-8. osztályos, és 11-12. évfolyamos
tanulóval indult.

A tanoda program hozzájárulása a célcsoport fejlődéséhez:
A tanoda tervezett programja a tanulást támogató, az egyéni tanulási
igényekre reagáló tanulás szervezési eljárások alkalmazása (egyéni és
kiscsoportos mentori rendszer keretében végzett fejlesztő tevékenység a
diák egyéni fejlettsége alapján meghatározva). Olyan alternatív nem
formális, informális tanulási formát alkalmazunk, mely a településünkön
nincs jelen (tanulás módszertani foglalkozás, a tanulás tanítása,
diagnosztizáltan tanulási zavarokkal küzdő tanulók kiscsoportos
fejlesztése, drámapedagógiai foglalkozások szervezése,
művészetpedagógiai foglalkozások, önismereti készség, személyiség
fejlesztő fogalakozások szervezése. Továbbá szabadidős tevékenységek
pályaorientáció kialakítása, s a családtagok bevonása a programokba). 7
pedagógus, egyben mentor vesz részt a szakmai megvalósításban , egy
pedagógusra 4, illetve 5 gyerek mentorálása jut (30 tanuló).

A projekt eredménye, hogy a 30 résztvevő tanuló iskolából való hiányzása
50%-al csökken, 30% -nak jobb lesz a tanulmányi eredménye. A tanulók
önértékelése fejlődik. A végzős tanodások 50%-a fog érettségit adó
szakközépiskolába fog bejutni.

 

Skip to content