A JÓTEVŐ Alapítvány kommunikációs terve

A JÓTEVŐ Alapítvány kommunikációs terve alapvetően az alapítvány Városi civil alap pályázatához kötődő rövidtávú időszakára készült, azonban céljait és megvalósíthatóságát tekintve hosszabb távlatot ölel fel. Az elkészült kommunikációs terv bizonyos adatok hiányában részlegesen, egyes pontokat csupán érintve vagy kihagyva, vázlatosan kerül bemutatásra, a konkrét koncepció a későbbi pontosítások után válhat véglegessé. Az alábbiakban a kommunikáció legfontosabb céljainak, célcsoportjainak bemutatása történik, az alkalmazásra kerülő kommunikációs eszközök ismertetése mellett.

A részletes kommunikációs terv innen tölthető le:

Megszakítás