Alszerpapokat avattak Máriapócson

Alszerpapokat avattak Máriapócson

Péter és Pál főapostolok előünnepi, lítiás nagyvecsernyéje keretében Kocsis Fülöp metropolita atya három tanulmányvégzett papnövendéket avatott alszerpappá Máriapócson.

Június 28-án így Balázs Mihály, Baranyi Károly és Kaskötő Miklós az egyházi rend szentsége felé újabb lépést tett. Innentől az atyák és diakónusok mellett ők szolgálhatnak elsőként a szentélyben, az oltár körül.

Mivel mindhárman befejezték teológiai tanulmányaikat, a hétköznapokban is új feladatok várnak rájuk. Kinevezésük július 1-je után kerül nyilvánosságra. Szeretettel és imádsággal bíztassuk őket, hogy mindig lelkiismeretesen és lelkesen éljék meg hivatásukat!

Szöveg és fotó: Orosz Rita/Máriapócs Nemzeti Kegyhely

Nyíregyházi Egyházmegye