Búcsúztatták a Csengeri Esperesi Kerület esperesét

Búcsúztatták a Csengeri Esperesi Kerület esperesét

Július 5-én tartották a rozsályi templom búcsúi ünnepét. A Szent Liturgián Kiss Andor esperes atya áthelyezése előtt utolsó alkalommal imádkozott együtt a kerület papságával.

A templom címünnepén, Szent Péter és Pál főapostolok emléknapján a kerület papsága együtt imádkozott a rozsályi egyházközségtől búcsúzó Kiss Andor esperes atyával.

A kerület esperesét, Andor atyát a Szent Liturgiát vezető Ignácz András atya búcsúzatta, s a jelenlévő paptestvérek ajándékaként a rozsályi parókusnak egy gravírozott diszkoszt, feleségének egy ajándékcsomagot nyújtott át. A szertartáson a 130 hívő között jelen volt többek között Tilki Attila képviselő is.

Szentbeszédében Bakancsos Sándor, csengerújfalusi parókus atya az egyház kincseiről beszélt: a szentségekről és a szeretetről.

A búcsúi liturgia zárásaként körmenetet tartottak a templom körül.

Forrás: Orosz Gábor, fotó: Wachteinheim József

Nyíregyházi Egyházmegye