Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/clients/client1/web1/web/akadalymentes/hirek.php on line 89

Történelmi papszentelés Szegeden

Történelmi papszentelés Szegeden

Először ünnepelt görögkatolikus papszentelést a Dél-alföldi megyeszékhely. A szegedi görögkatolikusok 1921-ben kaptak önálló egyházközséget, egy év múlva pedig templomot: az 1739-ben épült kicsiny belvárosi Szent Rozália-kápolnát, melyet történelme során kétszer is lebontottak és áthelyeztek. Végleges helyén 1928-ban szentelték föl, ma is ez a szegedi görögkatolikusok otthona.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a hír 394 napja íródott

Az aprócska kápolna vasárnaponként sokszor kicsinek bizonyul, ünnepek alkalmával akár ötven hívő is a templomon kívül kapcsolódik be a szertartásba. Volt, amikor az egész Lechner teret megtöltötték a szegedi és környékbeli hívek: 1988. augusztusában a szegedi Kocsis Péter primíciáját ünnepelte a város. 2023. május 18-án azonban nem csak a téren folyó munkálatok, hanem a különleges ünnepi esemény miatt is kicsinek bizonyult volna a Lechner tér, hiszen az azóta Fülöp szerzetesi nevet viselő és érsek-metropolitává beiktatott főpásztor áldozópapot szentelt.

Veres Zoltán diakónus 2022 óta segíti alázattal Szaplonczay Miklós parókus munkáját, életében pedig mennybemenetel napján érkezett el az egyik legszebb nap: pappászentelése. Nem csak Zoltán diakónus életében volt ez különleges ünnep, hanem Szeged város történetében is: először szenteltek görögkatolikus papot a napfény városában.

A görögkatolikus közösséggel szoros baráti viszonyt ápoló alsóvárosi ferencesek életében is különleges volt a mai nap, hiszen Mátyás király korában épült gótikus, de barokk belsővel díszített templomukban harminc görögkatolikus pap, három diakónus, egy alszerpap és három ministráns szolgálattétele mellett szentelt papot a görögkatolikus érsek-metropolita. Szokatlan látvány volt a gótika hálóbordás mennyezete alatt és a barokk csavart oszlopos oltárai között zajló bizánci rítusú szertartás, ám ahogy a templomban jelen lévő két, egymástól jelentősen eltérő művészeti irányzat is szent harmóniát alkot, a nyugati rítusú templomtérben magasra szálló tömjénfüst és bizánci liturgikus énekek is sokszínű egyházunk egységét jelképezték.

„Ma új örömhirdető jelenik meg a családunkban, aki – görögkatolikus papként – elsősorban nem magyaráz, hanem ünnepel és ünnepet vezet, nem csak tanít, hanem megénekeltet, saját hitéről úgy tesz tanúságot, hogy abban ő is, családja is, a rábízott közösség is hitében megerősödjön” – mondta beszédében Fülöp metropolita.

„A papság szentsége nem jutalom, hanem erő. Arra senki méltóvá lenni nem tud, hanem az arra kiválasztottakat Szentlélek ereje teszi képessé. Minél inkább átéli valaki ennek a magasztos hivatásnak a rendkívüliségét, minél inkább érzi magát méltatlannak a meghívásra, képtelennek az emberfeletti szolgálatra, annál több lehetőség jut a Léleknek a munkálkodásra.

A pap nem csak tanító, nem csak karvezető, hanem alter Christus-ként a személyében ugyanazt éli meg, mint amit az egyház. Személye és lénye sugározza a Szentháromság meghívó szeretetét, Krisztus Urunk megváltásának örömét, a Szentlélek minden hívő életét átalakító erejét.

Ma ünnepelünk és örvendezünk. Együtt örülünk Zoltán diakónus testvérünk pappá válásának. Közösen örvendező szívvel tekintünk fölfelé Krisztus Urunkra, aki fölemelkedik, hogy leküldje nekünk a Szentlelket. Ma ez a Szentlélek átalakító erejével leszáll Zoltán testvérünkre és mindnyájunkra. Zoltán papsága mindnyájunk öröme és mindnyájunk feladata. Kísérjük őt tovább szeretetünkkel és imáinkkal! Ne csak ezen ünnepi napon énekeljük neki: axiosz, hanem váljék élete az Isten titkainak pecsétjévé, az emberek boldogságának kulcsává. Axiosz! – énekeljük neki, imádkozzunk tehát érte, hogy egész életében azzá váljon: Isten méltó papjává! Amen”

A szentelést követően parókusa, Szaplonczay Miklós méltatta Zoltán atya eddigi szolgálatát. Mint mondta, sok újdonságot hozott az egyházközség életébe, és a Szentlélek megerősítő támogatását kérte, hogy továbbra is ilyen lelkesen és lelkiismeretesen szolgálja a rábízott híveket.

Az újszentelt a mindenhatón kívül Fülöp atyának, családjának, feleségének és szüleinek köszönte meg, hogy végigkísérték a papságig vezető úton. Háláját fejezte ki, hogy korábbi szolgálati helyeiről ilyen sokan eljöttek (Miskolcról, Hajdúdorogról, Nyíregyházáról, Máriapócsról, Létavértesről, Budapestről, és Felvidékről is érkeztek hívek.)

A szertartás végén Zoltán atya az előző napi virrasztáson megszentelt olajjal miroválást végzett.

Zoltán atya és családja ezt követően ebédre hívta a jelenlévőket. Szokás szerint a megyéspüspök ezen az ebéden közli az újszentelt pappal első szolgálati helyét. A kinevezést a szegedi hívek hangos éljenzése fogadta, hiszen Zoltán atya helyén marad: a szegedi parókia diakónusa helyett ezentúl a parókia káplánja lesz.

Veres Zoltán

Született: 1988. április 19. Budapest
2007. propedeutikus év
2008-2013. szemináriumi évek Nyíregyházán
2013. Szakoly - egyházközségi kisegítő
2014. Létavértes - egyházközségi kisegítő
2014. Bodrogszerdahely (Felvidék) - egyházközségi kisegítő
2015. Józsefvölgy (Felvidék) - egyházközségi kisegítő szlovák ajkú közösségben
2015-2018. Hajdúdorog - hittanár-nevelőtanár
2018-2020. a propedeutikus év elöljárója
2020-2021. Debrecen, székesegyház - egyházközségi kisegítő
2021. házassságkötés
2021. április - diakónusszentelés Máriapócson
2021-2022. Máriapócs - diakónus
2022-2023. Szeged - diakónus
2023. május 18. papszentelés Szegeden
2023. május 18-tól Szeged - segédlelkész

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye, Szerző: Király András

Nyíregyházi Egyházmegye