Görögkatolikus Metropólia épületeinek energetikai felújítása projektzárás

A Görögkatolikus Metropólia és Hajdúdorogi Főegyházmegye konzorciuma a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.3 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” tárgyú felhívására a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesítve, 2016.10.17. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.10.21. napon kelt támogató döntés szerint 290 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A támogatás célja, hogy a közfeladatot ellátó, államilag elismert egyházi intézmények tulajdonában álló, vagy vagyonkezelt épületek energiahatékonysági felújítása során a Partnerségi Megállapodásban is megfogalmazásra kerülő alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás megtörténjen. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság növeléséhez járul hozzá.

A projekt tényleges kezdete 2016. 11. 01. a Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.12.31. amely a tervezettek szerint 2017. 12. 30-án megvalósult.

A projektben összesen négy helyszínen az épületek hőtechnikai adottságainak javítása utólagos hőszigeteléssel, homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók cseréje, az intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése, megújuló energiafelhasználásra hőszivattyú alkalmazását alapfűtésre, fűtésrásegítésre és napelemek alkalmazását hálózati, villamosenergia-termelés céljából beruházások valósultak meg. A fejlesztés keretében a Görögkatolikus Metropólia egy, a Hajdúdorogi Főegyházmegye három épületének energetikai felújítása történt meg.

 

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

A Hajdúdorogi Egyházmegye alapításakor (1912) a Christifideles graeci kezdetű pápai alapító bulla a legsürgetőbb feladatok egyikeként az egyházmegyei papnevelő intézet felállítását jelölte meg. A Hajdúdorogi Egyházmegye Papnevelő Intézetét és a Görög Katolikus Hittudományi Főiskolát dr. Dudás Miklós püspök alapította 1950 szeptemberében Nyíregyházán, a püspöki székház egy részének átengedésével, politikai szempontból igen nehéz időkben, amikor több hasonló jellegű intézmény bezárására került sor hazánkban. A rendkívül szerény körülmények között megnyitott, s az ötvenes években létében fenyegetett intézmény helyzete a hatvanas-hetvenes években konszolidálódott, sőt 1977-1980 között az épület infrastrukturális fejlesztésére is sor kerülhetett, a szeminárium udvarában nyolc tanári lakás és egy új kápolna épülhetett.

A Papnevelő Intézet épületét, 1909. május 1-én adták át, mint bérpalotát, 1914-től lett püspöki rezidencia. Az épület közel húsz éve volt utoljára korszerűsítve, műszaki, hőtechnikai állapota elavult, nem felelt meg a mai kor elvárásainak, épületenergetikai szintje alacsony volt.

A fejlesztésben nyílászárók cseréje, tető szigetelése, padlás födém és padlásfal szigetelése mellett levegős hőszivattyús és kondenzációs gázkazános fűtési rendszer, használati meleg vizes rendszer kiépítése és napelemes rendszer telepítése 43 kWp teljesítménnyel bruttó 126 millió Ft-ból valósult meg.

Az építés kezdetének időpontja: 2017. 02. 09. a kivitelezési munkák 2017.07. 15-én fejeződtek be, kivitelező: KOSZ-ÉPTEK Kft.

A projekt megvalósulása jelentős mértékű energetikai megtakarítást eredményezett. Az 1950-ben Dudás püspök úr saját lakosztályából kialakított, 1100 nm-en felújított Szeminárium épületrész papnövendékek számára ad lakhatási és tanuló helyiségeket, ahol az alsóbb évfolyam 2-3 ágyas, felsőbb évfolyam egyszemélyes, megújuló energiával fűtött szobákban, modern megújuló energiaforrást használó vizesblokkok szolgálják mindennapi életüket.

 

Projekt információk:

Kedvezményezett neve: Görögkatolikus Metropólia és Hajdúdorogi Főegyházmegye konzorciuma
Projekt címe: Görögkatolikus Mertopólia épületeinek energetikai felújítása
Szerződött támogatás összege: 290 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt befejezése: 2017. december 31.
Azonosító szám: KEHOP-5.2.3-16-2016-00002

 

Ómajtényi Edit
projektmenedzser

 

Bővebb információ a projektről: http://hd.gorogkatolikus.hu/adattar-beruhazasok

Skip to content