Az újfehértói Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola fejlesztése

2017. október 1-én indult a „Az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola óvodai feladatellátási helyének fejlesztése” című projektje Újfehértón. A TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00068 azonosítószámú projektet a Széchenyi 2020 program keretében a Magyar Állam és az Európai Unió 68 834 790 Ft támogatásban részesítette.

A tervezett beruházás célja a minőségi óvodai ellátáshoz való jobb hozzáférés lehetőségének biztosítása, és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása Újfehértó területén. A jelenlegi épület felújítása 2011-ben fejeződött be az ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0005 támogatás révén. A projekt keretében az Újfehértó város területén jelentkező bölcsődei férőhelyek iránti szükségletek kielégítésére egy 40 gyermek számára férőhelyet biztosító bölcsődét alakítottak ki. Mivel az óvoda az emeleten kapott helyet, és oda csak lépcsőn lehetséges a feljutás, a mozgáskorlátozott gyermekek fogadására alkalmas épület kialakításához lift beépítése szükséges. Emiatt a projekt egyik célja az épület teljes körű akadálymentesítése, személyfelvonó beépítése, valamint akadálymentes parkoló kialakítása által.

A játszóudvar megépítésére már az önerős beruházásból nagyon kevés pénz maradt, így itt jelentős fejlesztés szükséges. A játszókert alapterülete 10m2/gyermek lesz, benne burkolt és füvesített felületeket, csoportonként 1 db homokozót, 1 db babaházat, 2 db kerti padot és 1 db kerti asztalt helyeznek majd el, valamint egyéb játszóudvari játék is elhelyezésre kerül az esésvédelem biztosítása mellett. A játszóudvaron belül a szabad mozgástér biztosítására nagy összefüggő pázsitfelületet alakítanak ki. A stabil játszószereket füvesített területen helyezik el. A homokozó a játszókert kötelező eleme lesz, melyet valamennyi csoporthoz kialakítva az udvar szélvédett, időszakosan napos, jól megközelíthető helyén helyeznek el. A projekt keretén belül főként sportolásra lehetőségeket biztosító udvari és tornaszobai eszközök, játékok, és az egyéni fejlesztő szobai eszközök kerülnek beszerzése. A bölcsőde felújítása során környezettudatos megoldásokat alkalmaznak megújuló energiák hasznosításával. A tetőzetre napelem kerül elhelyezésre, amely biztosítja a környezetbarát és költségmegtakarító megújuló energiahasznosítást. Az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit figyelembe veszik a megvalósítás során. A projekt célja az esélyegyenlőség elvét is szem előtt tartja, megteremti az egészséges környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítja a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. Az óvodai intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű, vagy a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelését.

A projekt keretén belül az óvodapedagógusoknak terveznek belső, még informatikai továbbképzést is.

A tervezett munkák, tehát a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00068 számú projekt várható befejezési napja 2018. szeptember 30. További információ: Nagy Attila Tamás projektmenedzser, palyazat@nyirgorkat.hu

Skip to content